print

Het beheersorgaan van de Dienst voor administratieve controle

De Technische commissie is het beheersorgaan van de Dienst voor administratieve controle (DAC). Deze commissie is een plaats voor overleg tussen de verzekeringsinstellingen en de DAC.

Op deze pagina:

Wie maakt deel uit van de Technische commissie?

De technische commissie bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van elke verzekeringsinstelling
  • vertegenwoordigers van de DAC

De leidend ambtenaar van de DAC zit de commissie voor.

Wat is de opdracht van de Technische commissie?

De commissie heeft als doel het overleg tussen de verzekeringsinstellingen en de DAC bevorderen.

Concreet: de Technische commissie:

  • ziet erop toe dat de regelgeving inzake de administratieve controle duidelijk en efficiënt is
  • formuleert adviezen en voorstellen over wetswijzigingen, verslagen van de DAC, beheer van de gegevensstromen en bewijsstukken, enz.
  • doet voorstellen aan het Algemeen beheerscomité inzake de administratieve en statistische regels die de verzekeringsinstellingen moeten respecteren opdat de DAC haar opdrachten kan uitvoeren.

Waar situeert de Technische commissie zich binnen onze structuur?

 

Een voorstel waarover de Technische commissie een advies heeft gegeven gaat naar ons Algemeen beheerscomité, dat dan een beslissing neemt.

Meer informatie

Contacten

Dienst voor administratieve controle

E-mail: secr.dac-sca@riziv-inami.fgov.be