print

60 jaar RIZIV: onze bakens voor de toekomst

In 2024 viert het RIZIV 60 jaar inzet voor gezondheid en sociale zekerheid. Dit jaar is een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis, die zes decennia van vruchtbare samenwerking met onze partners en inzet voor de burgers weerspiegelt.

Op deze pagina:

Een blik op het verleden en een viering van de geschiedenis

Terwijl we ons verleden vieren, nemen we even de tijd om stil te staan bij de verwezenlijkingen die onze instelling hebben gevormd. Sinds de oprichting is het RIZIV voortdurend geëvolueerd om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de maatschappij, door de diensten en processen voortdurend te verbeteren. Deze zes decennia werden gekenmerkt door belangrijke verwezenlijkingen en constante vooruitgang, waardoor onze centrale rol in het gezondheids- en sociale beschermingsstelsel werd geconsolideerd.

Onze bakens voor de toekomst

Tegelijkertijd kijken we resoluut naar de toekomst. Ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan hebben we de strategische bakens geactualiseerd die we 10 jaar geleden, bij onze vijftigste verjaardag, hebben opgesteld. Deze bakens belichamen onze toewijding aan onze burgers, onze partners en onze verantwoordelijkheid als een op gezondheid gebaseerde socialezekerheidsinstelling. Deze bakens zijn erop gericht de uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen om onze diensten te verbeteren en ons gezondheids- en socialezekerheidsstelsel te versterken.

Voortdurende aanpassing om toekomstige uitdagingen aan te gaan

Met deze nieuwe bakens willen we blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving op het gebied van gezondheidszorg. We zullen onze diensten blijven innoveren en aanpassen om hoogwaardige, duurzame en eerlijke sociale bescherming te bieden. Toekomstige uitdagingen zullen we vastberaden aangaan, met als doel ons gezondheids- en socialezekerheidsstelsel verder te versterken. 
Laten we samen 60 jaar vooruitgang vieren en de komende decennia met vertrouwen en ambitie tegemoet zien.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be