print

Ademhalingsziekten: tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis van sommige obese patiënten

Indien u lijdt aan het obesity hypoventilation syndrome (OHS), kunt u thuis een mechanisch toestel ter beschikking krijgen dat u helpt ademen. U kunt dat toestel dan voor een lange termijn blijven gebruiken (chronisch gebruik). Die behandeling wordt ademhalingsondersteuning thuis genoemd. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een dergelijk toestel ter beschikking stellen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


Kunt u behandeld worden door een gespecialiseerd centrum?

 
U kunt enkel ademhalingsondersteuning thuis van een gespecialiseerd centrum krijgen, als u lijdt aan het obesity hypoventilation syndrome (OHS) en voldoet aan een aantal voorwaarden
 

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u aan?

 
Een gespecialiseerd centrum zal:
  • u een toestel ter beschikking stellen voor ademhalingsondersteuning ’s nachts door positieve druk op twee niveaus zonder mogelijkheid tot volumegarantie (BiPAP)
  • u al het andere materiaal dat voor de behandeling nodig is, ter beschikking stellen
  • het toestel bij u thuis installeren, het toestel onderhouden en het zo nodig vervangen
  • het toestel terugnemen op het einde van de therapie
  • u en uw omgeving vertrouwd maken met het gebruik van het toestel. Uw huisarts en de arts die u eventueel naar het centrum doorverwees, zullen hier mee voor instaan. Bij problemen kunt u zich ook wenden tot het centrum.

Voor de installatie van het toestel bij u thuis, het onderhoud van het toestel en de eventuele vervanging ervan kan een gespecialiseerd centrum ook beroep doen op een gespecialiseerde firma.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen? 

 
U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra voor OHS. Deze gespecialiseerde centra kunnen u enkel een geschikt toestel aanbieden indien u lijdt aan het obesity hypoventilation syndrome.

Er zijn ook nog andere gespecialiseerde centra  die u niet alleen een geschikt toestel kunnen aanbieden voor het OHS, maar ook geschikte toestellen voor andere aandoeningen waarvoor ademhalingsondersteuning nodig is. Deze gespecialiseerde centra voor algemene ademhalingsondersteuning thuis kunt u terug vinden in de lijst van gespecialiseerde centra voor algemene ademhalingsondersteuning thuis. Deze centra kunnen u dus ook een geschikt toestel aanbieden indien u lijdt aan het OHS.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het gespecialiseerd centrum moet:

Wat moet u zelf bekostigen?   

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een toestel voor ademhalingsondersteuning (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.
 
Vooraleer met de therapie te starten, is minstens één hospitalisatie nodig om de vereiste slaaponderzoeken (polysomnografisch slaaponderzoek = PSG) te kunnen verrichten. Voor de hospitalisatie  betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be