print

Ademhalingsziekten: tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis

Indien u niet meer voldoende kunt ademen, kunt u thuis een mechanisch toestel ter beschikking krijgen dat u helpt ademen. U kunt dat toestel dan voor een lange termijn blijven gebruiken (chronisch gebruik). Die behandeling wordt ademhalingsondersteuning thuis genoemd.  Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een dergelijk toestel ter beschikking stellen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


Kunt u behandeld worden door een gespecialiseerd centrum?

U kunt enkel ademhalingsondersteuning thuis van een gespecialiseerd centrum krijgen, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Er bestaan verschillende toestellen voor ademhalingsondersteuning. Naargelang de voorwaarden waaraan u beantwoordt, kunt u behandeld worden met een welbepaald toestel voor ademhalingsondersteuning.

Voorwaarden om ademhalingsondersteuning thuis te kunnen krijgen.

Uit de omschrijving van die voorwaarden blijkt dat in sommige gevallen metingen tijdens de slaap moeten worden verricht of dat een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) nodig is. Deze onderzoeken zullen meestal verricht worden tijdens een hospitalisatie. Een hospitalisatie kan dus nodig zijn vooraleer met ademhalingsondersteuning thuis kan worden gestart.

In sommige gevallen kan u behandeld worden met 2 toestellen voor ademhalingsondersteuning.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u aan?

Een gespecialiseerd centrum zal:

  • u een toestel ter beschikking stellen voor ademhalingsondersteuning
  • u al het andere materiaal dat voor de behandeling nodig is, ter beschikking stellen. Indien u ademhalingsondersteuning thuis door tracheostomie krijgt, stelt het centrum geen canules ter uwer beschikking     
  • het toestel bij u thuis installeren, het toestel onderhouden en het zo nodig vervangen (volledig of onderdelen ervan)
  • het toestel terugnemen op het einde van de therapie
  • u en uw omgeving, waaronder uw zorgverleners thuis, uw huisarts en de arts die u eventueel naar het centrum doorverwees, vertrouwd maken met het gebruik van het toestel (en met reanimatie voor het geval zich een incident voordoet). In sommige gevallen zullen uw huisarts en de arts die u eventueel naar het centrum doorverwees, u mee vertrouwd maken met het gebruik van het toestel.
  • steeds ter beschikking staan van u en uw omgeving in geval van problemen of vragen.

Voor de installatie van het toestel bij u thuis, het onderhoud van het toestel en de eventuele vervanging ervan (volledig of onderdelen ervan) kan een gespecialiseerd centrum ook beroep doen op een gespecialiseerde firma.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen? 

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra voor algemene ademhalingsondersteuning thuis.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het gespecialiseerd centrum moet:

Wat moet u zelf bekostigen?    

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met een toestel voor ademhalingsondersteuning (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om de vereiste onderzoeken te doen. Voor die hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be