print

Forfait voor chronisch zieken

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

U hebt recht op deze tegemoetkoming voor een bepaald kalenderjaar als:

  • u tijdens het betrokken kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor telkens een totaal van 450 EUR aan persoonlijke aandelen (remgelden) ten laste genomen hebt (als u de verhoogde tegemoetkoming geniet, verlaagt het bedrag tot 365 EUR)

EN

  • u zich in een ‘afhankelijkheidssituatie’ bevindt in de loop van het betrokken kalenderjaar:
AfhankelijkheidssituatieBedrag van de  tegemoetkoming (vanaf 1 januari 2024)
  • voor een tijdvak van ten minste 6 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een behandeling met kinesitherapiebehandelingen of fysiotherapiebehandelingen met betrekking tot een zware aandoening
  • voldoen aan de medische voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag
  • opgenomen zijn in een ziekenhuis voor een totale duur van ten minste 120 dagen in het lopende en voorgaande kalenderjaar of ten minste 6 keer opgenomen zijn in dezelfde periode
371,55 EUR
  • voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming van de integratietegemoetkoming, of van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, voor de persoon met een handicap van wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 12 punten werd vastgesteld in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden in het kader van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden
  • genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast op basis van de erkenning van de behoefte aan andermans hulp of van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden
557,36 EUR
  • voor een tijdvak van ten minste 3 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een behandeling met verpleegkundige verzorging die aanleiding geeft tot de betaling van de forfaits B of C
743,12 EUR

 

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Uw ziekenfonds kent u deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen bij uw ziekenfonds.

Meer informatie