print

Tegemoetkomingen voor patiënten met een ademhalingsziekte

Als u een ademhalingsziekte hebt of een ziekte die uw ademhaling verstoort, dan hebt u misschien recht op één of meer tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Deze pagina zet een aantal tegemoetkomingen op een rijtje.

Op deze pagina:

U kunt thuis een toestel of toestellen ter beschikking krijgen

  • Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u thuis een toestel / toestellen ter beschikking krijgen:

U kunt terecht in een revalidatiecentrum

Als u aan een ernstige chronische ademhalingsstoornis lijdt, dan kunt u terecht in een revalidatiecentrum. Het doel van zo’n revalidatiecentrum is de symptomen van uw ziektebeeld verminderen en uw levenskwaliteit verbeteren. Er staat een team van verschillende medische disciplines (artsen) en paramedische disciplines (kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, diëtist, maatschappelijk werker) voor u klaar.

Begeleidingsgesprekken voor astmapatiënten in de apotheek

U hebt last van chronische astma en uw arts heeft u voor de eerste keer een geneesmiddel voorgeschreven dat u elke dag moet inhaleren ?

Uw apotheker kan u een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen die u zal helpen om elke dag goed met astma om te gaan. U of uw arts kunnen ook deze begeleiding vragen.