print

Slaapapneusyndroom: tegemoetkoming in de kosten van een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel, met een auto-CPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat

Als u lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), een tijdelijke stilstand van de ademhaling tijdens de slaap, kunt u in aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel, met een auto-CPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Als u lijdt aan het centraal slaapapneusyndroom (CSAS) kunt u in aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of met een auto-CPAP-toestel. Het nCPAP-toestel, het auto-CPAP-toestel of het MRA helpt u tijdens de slaap beter ademen. Het nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel produceert een continue positieve druk langs de neus tijdens de slaap of “continuous positive airway pressure” (CPAP). U gebruikt het toestel samen met een geschikt neus- of gezichtsmasker. Het MRA is een tandheelkundige beugel die u tijdens de slaap draagt. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een nCPAP- toestel of auto-CPAP-toestel ter beschikking stellen of een MRA bezorgen.
Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

 

Kunt u behandeld worden door een gespecialiseerd centrum?

U komt enkel in aanmerking voor een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel, als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:


Als u lijdt aan het centraal slaapapneusyndroom, dan moet dat slaaponderzoek die waarde aantonen. 

 • een 2e slaaponderzoek, waarbij u slaapt met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel en een geschikt neus- of gezichtsmasker draagt, toont aan dat uw ademhaling door die behandeling verbetert.

U komt enkel in aanmerking voor een thuisbehandeling met een MRA als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), wat bevestigd is door een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG). Dat slaaponderzoek moet die waarde aantonen. 
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent een geschikte kandidaat voor een thuisbehandeling met een MRA, wat blijkt uit het verslag van de NKO-arts en de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het gespecialiseerd centrum.

Let op: Kwam de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in de periode 2012-2016 voor u tegemoet in de kosten van een MRA in het kader van de regeling voor de nomenclatuurverstrekkingen 317295 en 317306? Dan komt u, vanaf de datum van de verstrekking 317295 of 317306, 5 jaar niet in aanmerking voor een thuisbehandeling met een MRA door een gespecialiseerd centrum, zoals hier beschreven. U kunt in die periode van 5 jaar natuurlijk wel het MRA verder blijven gebruiken dat u kreeg in het kader van de regeling voor de nomenclatuurverstrekkingen 317295 en 317306.

Een behandeling met een nCPAP-toestel of met een MRA is alleen maar mogelijk als dat voor u de best mogelijke behandeling is van uw obstructief slaapapneesyndroom.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u aan?

In geval van een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel zal een gespecialiseerd centrum:

 • de diagnose stellen van het obstructief of centraal slaapapneusyndroom. Hiervoor moet tijdens een hospitalisatie een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) worden verricht.
 • bij u onderzoeken of u nood heeft aan een behandeling met minstens één van de volgende doelstellingen: gewichtsverlies, een actieve levenswijze (voldoende bewegen), alcoholgebruik ’s avonds vermijden, stoppen met roken en vermijden van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen.
 • verifiëren of de thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel een geschikte behandeling is voor u. Dat kan op 2 manieren gebeuren:

  • OPTIE 1: U slaapt één of meerdere nachten thuis met een auto-CPAP-toestel en draagt hierbij een geschikt neus- of gezichtsmasker. Daarna moet een 2e slaaponderzoek in het gespecialiseerd centrum (polygrafie = PG) of thuis (home-polygrafie = HPG) aantonen dat uw ademhaling door die behandeling verbetert. Tijdens dat slaaponderzoek slaapt u met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel waarvan het gespecialiseerd centrum de druk die het toestel produceert, correct ingesteld heeft. Die instelling gebeurt op basis van de gegevens verworven tijdens de nacht(en) dat u geslapen heeft met het auto-CPAP-toestel. U draagt hierbij een geschikt neus- of gezichtsmasker. Indien het 2e slaaponderzoek in het centrum gebeurt, is hospitalisatie noodzakelijk. Het 2e slaaponderzoek kan slechts thuis gebeuren indien u in staat bent om de home-polygraaf correct te gebruiken en indien u hiermee akkoord gaat.

  • OPTIE 2: U ondergaat in het gespecialiseerd centrum een 2e slaaponderzoek (PSG) waarbij u slaapt met een nCPAP-toestel en een geschikt neus- of gezichtsmasker draagt. Tijdens dat slaaponderzoek zal het gespecialiseerd centrum de druk die het toestel produceert, correct instellen. Daarnaast moet dat slaaponderzoek aantonen dat uw ademhaling door die behandeling verbetert. Ook voor dat 2e slaaponderzoek is hospitalisatie noodzakelijk. Het 1e en het 2e slaaponderzoek kunnen niet tijdens dezelfde nacht gebeuren.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor OPTIE 1. Als u niet voldoet aan die voorwaarden, dan  geldt voor u OPTIE 2

 • u een nCPAP-toestel en/of auto-CPAP-toestel ter beschikking stellen (naargelang voor u OPTIE 1 of 2 geldt en naargelang u in geval van OPTIE 1 overschakelt naar een nCPAP-toestel of niet).
 • u al het andere materiaal dat voor de behandeling nodig is, ter beschikking stellen.
 • u en uw omgeving vertrouwd maken met het gebruik van het materiaal en het onderhoud van het materiaal waarvoor u zelf kan instaan.
 • het materiaal onderhouden en eventueel herstellen of vervangen.
 • geregeld nagaan of u het toestel wel echt gebruikt. Als u het toestel weinig of niet gebruikt (= gemiddeld minder dan 4 uur per nacht), dan wordt uw behandeling met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel stopgezet als u het toestel na een waarschuwing niet gemiddeld minimum 4 uur per nacht gaat gebruiken. 
 • u en uw omgeving sensibiliseren voor de behandeling. 
 • het nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel (en eventueel de verwarmde luchtbevochtiger) terugnemen op het einde van de therapie. Indien voor u OPTIE 1 geldt en u overschakelt naar een nCPAP-toestel, zal het gespecialiseerd centrum het auto-CPAP-toestel terugnemen na afloop van de nacht(en) dat u met het auto-CPAP-toestel geslapen heeft.

In geval van een thuisbehandeling met een MRA zal een gespecialiseerd centrum:

 • de diagnose stellen van het obstructief slaapapneusyndroom. Hiervoor moet tijdens een hospitalisatie een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) gebeuren.
 • bij u onderzoeken of u nood heeft aan een behandeling die minstens één van de volgende doelstellingen beoogt: gewichtsverlies, een actieve levenswijze (voldoende bewegen) , alcoholgebruik ’s avonds vermijden, stoppen met roken en vermijden van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen.
 • nagaan of u een geschikte kandidaat bent voor een thuisbehandeling met een MRA. De NKO-arts van het centrum zal bij u een klinisch onderzoek en eventuele bijkomende onderzoeken op het niveau van de bovenste luchtwegen uitvoeren. Daarnaast zal de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het centrum aan de hand van een klinische controle (met zo nodig beeldvorming) nagaan of het bij u mogelijk is om een MRA te plaatsen.
 •  u een individueel en op maat gemaakt MRA bezorgen. Hiervoor moet de algemeen tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het centrum bij u tandafdrukken nemen. 
 • uw individueel en op maat gemaakt MRA bij u testen en eventueel aanpassen, zodat uw behandeling maximaal effect heeft.
 •  u vertrouwd maken met het gebruik van het MRA, eigen aanpassing van het MRA (zodat uw behandeling maximaal effect heeft) en het onderhoud van het MRA waarvoor u zelf kan instaan.
 • uw MRA onderhouden en eventueel aanpassen of herstellen.
 • uw MRA vervangen.
 • geregeld controle uitvoeren om na te gaan of
  •  het MRA op technisch vlak nog in orde is en er geen sprake is van neveneffecten op de dentale en paradontale conditie.
  • u het MRA wel gebruikt. Hiertoe kan het centrum u een MRA bezorgen met ingebouwde microthermometer-sensor. Als u het MRA weinig of niet gebruikt (= gemiddeld minder dan 4 uur per nacht), dan wordt uw behandeling met een MRA stopgezet.
 • u en uw omgeving sensibiliseren voor de behandeling.
 • in de eerste 5 maanden dat u het MRA gebruikt bij u een 2e slaaponderzoek uitvoeren in het centrum (PSG of polygrafie) of thuis (home-polygrafie). Dat moet aantonen dat uw ademhaling door de behandeling met een MRA verbetert. Als dat 2e slaaponderzoek in het centrum gebeurt, moet u ervoor gehospitaliseerd worden.

Het gespecialiseerd centrum zal uw huisarts op de hoogte brengen van uw diagnose en behandeling en de evolutie hiervan.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het gespecialiseerd centrum moet:

Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum u behandelen.

Wat moet u zelf bekostigen?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor thuisbehandeling met een nCPAP-toestel, met een auto-CPAP-toestel of met een MRA (derdebetalersregeling).

THUISBEHANDELINGEN

Voor elke dag dat u thuis met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel behandeld wordt, betaalt u als gewone rechthebbende (zonder voorkeursregime) wel een persoonlijk aandeel (remgeld) van 0,25 EUR.

Bent u een rechthebbende die kan genieten van het voorkeurtarief, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

Vanaf 1 februari 2020 betaalt u, gedurende een periode van 6 maanden, een persoonlijk aandeel (remgeld) van 0,50 EUR voor elke dag thuisbehandeling met een MRA. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • U bent een gewone rechthebbende (zonder voorkeursregime).
 • U krijgt voor de 1e keer in uw leven een behandeling met MRA of u hebt minstens 5 jaar na datum van aflevering van het vorige MRA een nieuw MRA gekregen.

De periode van 6 maanden begint te lopen vanaf de dag dat uw MRA of het nieuwe MRA aan u afgeleverd is. Beantwoordt u aan bovenstaande voorwaarden en valt uw periode van 6 maanden deels vóór 1 februari 2020? Dan zal u uitsluitend een persoonlijk aandeel van 0,50 EUR per dag moeten betalen voor het gedeelte van de periode die begint te lopen vanaf 1 februari 2020.

Bent u een rechthebbende die het voorkeurtarief kan genieten? Dan betaalt u geen persoonlijk aandeel.

CONSULTATIES EN NOMENCLATUURVERSTREKKINGEN

Voor de aanrekenbare consultaties bij de arts betaalt u iedere keer een persoonlijk aandeel.

Voor een MRA-behandeling kunnen er in de eerste 6 maanden van de behandeling geen nomenclatuurverstrekkingen worden aangerekend.

SLAAPONDERZOEKEN

Vooraleer met de thuisbehandeling met een nCPAP-toestel of auto-CPAP-toestel te starten, zijn er minstens 1 of 2 nachten hospitalisatie nodig om de vereiste slaaponderzoeken te kunnen uitvoeren, naargelang voor u OPTIE 1 of OPTIE 2 geldt en  in geval van OPTIE 1, naargelang het 2e slaaponderzoek in het gespecialiseerd centrum gebeurt of niet.

Vooraleer u met de thuisbehandeling met een MRA kunt starten, is er minstens 1 nacht hospitalisatie nodig om het vereiste slaaponderzoek te kunnen uitvoeren. Om aan te tonen dat uw ademhaling door de behandeling met een MRA verbetert, kan een bijkomende hospitalisatienacht nodig zijn indien het hiertoe vereiste slaaponderzoek in het gespecialiseerd centrum gebeurt.

Voor de hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.
 

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be