print

Neurologische stoornissen bij kinderen en adolescenten, gekoppeld aan psychiatrische stoornissen: tegemoetkoming in de prijs van de behandeling door gespecialiseerde centra

Als ouder van een kind of adolescent met neurologische stoornissen in combinatie met vastgestelde mentale stoornissen kunt u zich tot een gespecialiseerd centrum richten. De centra bieden residentiële of ambulant zorgen om de stoornissen en hun frequentie te verminderen. Ze beogen een optimale sociale integratie.

Via het ziekenfonds kan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tegemoetkomen in de kosten van deze behandeling.

De overeenkomsten met de centra uit deze sector zijn zogenaamd ‘specifiek’. Elk centrum heeft een andere overeenkomst gesloten. De uitleg hieronder is algemeen geldig. Ouders die willen dat hun kind een behandeling in een centrum volgt, zullen eerst contact met dit centrum moeten opnemen om te horen welk type van aandoeningen het behandelt, wat de zorgdoelstellingen zijn, welke therapeutische methodes het volgt, enz...

Op deze pagina:


Tot wie richten deze centra zich?

U kunt zich richten tot een centrum als ouders van een kind of adolescent met tegelijk:

 • neurologische stoornissen zoals refractaire epilepsie, of stoornissen die het gevolg zijn van een schedelletsel, een encefalitis, een meningitis/hersenvliesontsteking, een cerebrovasculair accident (cva), een zuurstofgebrek in de hersenen
 • mentale stoornissen, of die nu al dan niet een gevolg zijn van de neurologische stoornissen.

De stoornissen moeten ernstig zijn en een lichtere behandeling onmogelijk maken (zoals raadplegingen bij de neuroloog en psychiater, sessies in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) enz.).

De maximumleeftijden van de patiënten verschillen naargelang van het centrum.

Wat beogen de centra met hun zorg?

De doelstellingen op korte termijn zijn:

 • de neurologische stoornissen behandelen, om ze te stabiliseren of hun evolutie onder controle te houden
 • uw kind leren om de gevolgen van deze neurologische stoornissen zo goed mogelijk te overwinnen of te compenseren
 • zijn intellectuele en emotionele vaardigheden ontwikkelen
 • zijn vermogen verbeteren om een relatie aan te gaan met anderen en met hen te communiceren in verschillende levenssituaties
 • de naaste omgeving meer inzicht geven en begrip bijbrengen wat betreft de stoornissen, hun gevolgen, hun behandeling, enz.

Op langere termijn beoogt de zorg:

 • een duurzame vermindering van de frequentie waaraan de stoornissen of hun symptomen optreden
 • een vermindering van de negatieve gevolgen van deze stoornissen, bijkomende handicaps voorkomen
 • een verbetering van de levenskwaliteit van uw kind/adolescent en zijn naaste omgeving
 • uw kind in staat stellen om het circuit van de zorginstellingen te verlaten voor een school, een MPI, een beroepsopleiding, een beschutte werkplaats enz.

De zorg heeft een beperkte duur en is gericht op het vertrek van uw kind. De centra bieden geen gespecialiseerd onthaal of opvang.

Wat bieden de centra?

Ze bieden zorg in de vorm van programma's voor residentiële of ambulante revalidatie.

De revalidatieactiviteiten van deze programma's zijn:

 • gespecialiseerd: het doel is terugwinnen of ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden, de expressieve en verbale of non-verbale vaardigheden, het vermogen om sociale relaties aan te knopen, de motorische vaardigheden, enz.
 • multidisciplinair: ze worden verstrekt door psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten of psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde pedagogen, enz.
 • intensief: uw kind zal elke dag een groot deel van zijn tijd in het centrum moeten doorbrengen.
 • individueel of in kleine groepen: ze richten zich op de typische moeilijkheden of vaardigheden van uw kind.

De centra meten regelmatig de evolutie van uw kind met behulp van objectieve tests om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden voortgezet, gewijzigd of stopgezet.

De revalidatieprogramma's hebben een beperkte duur die afhankelijk is van de doelstellingen en de aard van de zorg. De centra doen hun best om hun doelstellingen in een zo kort mogelijke tijd in te lossen.

Hoe kunt u gebruik maken van een behandeling door een centrum?

Uw kind kan pas een behandeling in een centrum krijgen als een gespecialiseerd arts (een neuroloog of kinder- en jeugdpsychiater) de revalidatie voorschrijft.

Wend u tot een centrum uit de lijst met centra die bij ons zijn geconventioneerd.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u of uw kind/adolescent te behandelen?

Het centrum moet:

Als het ziekenfonds ermee gaat, dan kan het centrum de zorg verstrekken.

Wat betaalt u voor een opvolging van uw kind/adolescent door een centrum?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld), per residentiële dag, ambulante dag of halve revalidatiedag.

In de prijs van de ambulante dagen of halve dagen is de prijs van de maaltijden niet inbegrepen. Die moet u extra betalen als uw kind de maaltijden van het centrum eet.

In de prijs van de residentiële dagen is de prijs van de maaltijd inbegrepen, maar u betaalt dan wel een hoger persoonlijk aandeel.

Contacten

Emeline Cabo

Tel: +32(0)2 739 72 36

E-mail: emeline.cabo@riziv-inami.fgov.be