print

Pediatrische pathologieën: chronische ziektes, morbide obesitas, gevolgen van mishandeling - Tegemoetkoming in de prijs van de behandeling door gespecialiseerde centra

Als een kind of adolescent bepaalde chronische aandoeningen of morbide obesitas heeft, of gevolgen van mishandeling vertoont, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een centrum.

Hij kan er leren om zijn ziekte te overwinnen, om te gaan met zijn behandeling of dieet, zijn psychologisch evenwicht terug te vinden, enz.

De overeenkomsten met de centra uit deze sector zijn zogenaamd ‘specifiek’. Elk centrum heeft een andere overeenkomst gesloten. De hier gegeven uitleg is dus niet systematisch van toepassing op alle centra. Ouders die willen dat hun kind een behandeling in een centrum volgt, zullen eerst contact met dit centrum moeten opnemen om zich te informeren over de toelatingsvoorwaarden en de zorgdoelstellingen.

Op deze pagina:

Tot wie richten deze centra zich?

Als uw kind jonger is dan 18 of 21 jaar (afhankelijk van de voorwaarden bepaald door de overeenkomsten) kan hij behandeld worden in een gespecialiseerd centrum als hij lijdt aan pathologieën zoals:

 • bepaalde ernstige chronische ziektes die de familie niet langer thuis kan behandelen

 • bepaalde neurologische of respiratoire aandoeningen

 • pathologische obesitas

 • fysieke en psychologische gevolgen van mishandeling

Wat beogen de centra met hun zorg? 

De zorg verstrekt door de centra moet over het algemeen de fysieke en mentale gezondheid van uw kind verbeteren, zijn ontwikkeling stimuleren, zijn re-integratie in de maatschappij, en school vergemakkelijken.

De specifieke doelstellingen zijn afhankelijk van het ziektebeeld: 

 • chronische ziektes (ook respiratoire aandoeningen): de voortzetting van de zorg verzekeren, ziekenhuisopnamen voorkomen en hun duur beperken, het kind en zijn omgeving leren hoe het in het dagelijkse leven beter met de ziekte kan omgaan, eventuele verstoringen van het gezinsleven door de ziekte behandelen.
 • neurologische ziektes: naast de doelstellingen voor de andere chronische ziektes ook streven naar een optimale ontwikkeling van de motorische en psychologische vaardigheden die het kind nog heeft, hem leren om zijn handicaps te compenserenobesitas: het gewicht verminderen en stabiliseren, complicaties beperken, het gedrag van het kind en van het gezin dat de obesitas veroorzaakt of in de hand werkt veranderen, zijn psychologische situatie verbeteren.
 • mishandeling: zijn fysieke en mentale gezondheid verbeteren, zijn ontwikkeling bevorderen zodat hij zoveel mogelijk de toestand kan bereiken die als normaal wordt beschouwd voor een kind van zijn leeftijd, de relaties en gedragingen binnen het gezin, die tot de mishandeling hebben geleid, analyseren en veranderen. Het voor het kind mogelijk maken om weer bij zijn familie of in een geschikte onthaalomgeving te gaan wonen. 

Wat bieden de centra?

De multidisciplinaire teams van de centra bieden revalidatieprogramma's op maat van elke patiënt. Afhankelijk van de situatie kunnen die programma's weinig of zeer intensief zijn. Ze kunnen in internaat of externaat plaatsvinden.

Ze kunnen de volgende zorg omvatten: 

 • een gespecialiseerde medische behandeling

 • verpleegkundige zorg

 • kinesitherapeutische zorg

 • ergotherapie en psychomotoriek

 • een dieetprogramma

 • een psychologische of psychiatrische behandeling

 • logopedie

 • sociale begeleiding

De centra verstrekken deze zorg in overleg met de andere verzorgers van uw kind, en in het bijzonder zijn behandelende arts, en met uzelf.
Ze voeren onderzoeken uit om te bepalen wat het kind nodig heeft en meten zijn evolutie.

Na elke revalidatie is een multidisciplinaire opvolging mogelijk.  

Hoe kunt u gebruik maken van een behandeling door een centrum?

In de meeste gevallen moet een arts bevoegd voor de pathologie de revalidatie voorschrijven.

Wend u tot een centrum uit de lijst van centra die bij ons zijn geconventioneerd:  

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u of uw kind te behandelen?

Het centrum moet: 

Als het ziekenfonds ermee akkoord gaat, dan kan het centrum de behandeling uitvoeren.

Wat betaalt u voor een opvolging van uw kind door een gespecialiseerd centrum?

U  betaalt enkel uw persoonlijk aandeel (remgeld), voor een ambulante of residentiële revalidatie.

Eventuele diensten die verband houden met persoonlijke noden, los van de revalidatie, kunnen extra worden aangerekend.

Gedeeltelijke overheveling naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming

De bevoegdheid over bepaalde centra is, in het kader van de zesde staatshervorming, vanaf 1-1-2019 volledig overgeheveld naar de deelstaten: gespecialiseerde centra voor respiratoire en neurologische aandoeningen

Coördinaten van de deelstaten

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@zorg-en-gezondheid.be

Brussels Gewest 

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/  
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/ 

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/ 

Franse Gemeenschap

Website: https://www.aviq.be/

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be