print

Beginnende dementie: tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling in geheugenklinieken

Geheugenklinieken leren de patiënt met beginnende dementie en de naasten die hem bijstaan basisvaardigheden aan waardoor de patiënt zo lang mogelijk kan thuis te blijven in zo goed mogelijke omstandigheden.

Op deze pagina:

Wie kan een beroep doen op de geheugenklinieken?

De klinieken richten zich op patiënten:

 • bij wie een specialist recent een diagnose van beginnende dementie heeft gesteld
 • en die nog minstens 12 maanden thuis of in het huis van een naaste kunnen blijven wonen. 

Wat bieden de geheugenklinieken aan?

De geheugenklinieken bieden een cognitief revalidatieprogramma aan om de patiënt  strategieën aan te leren om zijn tekorten te compenseren en bepaalde dagelijkse handelingen te kunnen blijven stellen (bv.  gebruik van een geheugensteuntje, beheer van geld, hygiëne, enz.):

 • ze leiden de naaste of naasten op die de patiënt zullen bijstaan in zijn dagelijkse leven.
 • ze geven raad over aanpassingen van de dagelijkse omgeving waardoor de cognitieve moeilijkheden opgevangen kunnen worden (bv. aanpassing om zich beter te kunnen oriënteren in het huis, verwijderen van bepaalde hindernissen, enz.).
 • ze geven de patiënt, zijn naasten, zijn zorgverleners, enz. informatie over dementie, het verloop van de ziekte en de gevolgen ervan.
 • ze geven zorg in de vorm van sessies, in het ziekenhuis of in de leefomgeving van de patiënt.

Hoe kan men in aanmerking komen voor behandeling door een geheugenkliniek?

De behandeling in een geheugenkliniek gebeurt op voorschrift van een neuroloog, geriater of psychiater en eventueel door de huisarts van de patiënt. Het voorschrift moet de diagnose van beginnende dementie bevatten en de specialist vermelden die de diagnose heeft gesteld of bevestigd.

Bij het voorschrift moet een medisch dossier worden gevoegd met:
 
 • de resultaten van alle vooraf verrichte testen en onderzoeken met het oog op het stellen van de diagnose

 • een kopie van het behandelingsplan dat aantoont dat de patiënt de voorwaarden vervult om zijn leven bij hem thuis of in het huis van een naaste verder te zetten,  buiten elke zorginstelling of rustoord voor bejaarden, vanaf de begindatum van het revalidatieprogramma tot nog minstens 12 maanden later.

De patiënt moet zich wenden tot een centrum dat voorkomt op delijst van RIZIV-geconventioneerde referentiecentra.

Wat moet de geheugenkliniek doen om de patiënt te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het revalidatiecentrum de begeleiding van de patiënt op zich nemen.

Wat betaalt de patiënt die wordt behandeld door een geheugenkliniek?

De patiënt betaalt alleen zijn persoonlijk aandeel (remgeld) voor ambulante revalidatie, per sessie.

De diagnose en de coördinatie van de behandeling door een referentiecentrum omvat niet:

 • de raadplegingen bij de arts(en) van het centrum

 • de onderzoeken die het centrum voorschrijft maar niet uitvoert

 • de eventuele behandeling van de dementie met geneesmiddelen.

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be