print

Tegemoetkoming in de reiskosten van dialysepatiënten

Als u dialysepatiënt bent, met inbegrip van thuisdialyse, voorzien we een tegemoetkoming in de vervoerskosten van en naar het dialysecentrum.

Op deze pagina:


Wie heeft recht op deze tegemoetkoming?

Dialysepatiënten, met inbegrip van de patiënten die thuisdialyse krijgen in het kader van raadplegingen van toezicht.

Wat is het bedrag van de tegemoetkoming?

De bedragen verschillen in functie van de vervoermiddelen die u gebruikt.

 • Openbaar vervoer: u wordt volledig terugbetaald.
   
 • Ander vervoermiddel: we komen tussen voor een bedrag van 0,34 euro/km, op basis van de werkelijke afstand (heen en terug) tussen uw effectieve verblijfplaats en het dialysecentrum.
   
 • Vervoer in groep (meerdere patiënten gebruiken hetzelfde voertuig om samen naar het dialysecentrum te gaan)
  De berekening gebeurt als volgt : de som van de afstanden tussen de verblijfplaatsen van de patiënten + de afstand tussen het dialysecentrum en de effectieve verblijfplaats van de patiënt die het laatst is afgehaald. Onze tegemoetkoming wordt toegekend aan de patiënt wiens verblijfplaats het verst van het dialysecentrum ligt. Zijn ziekenfonds moet bijgevolg aan de ziekenfondsen van de andere patiënten meedelen dat de tegemoetkoming werd betaald.
   

Hoe onze tegemoetkoming krijgen?

 1. Het dialysecentrum en de patiënt vullen een aanvraagformulier in:
 2. Het ziekenfonds verleent u de tegemoetkoming op basis van deze documenten.