print

Nierziekten: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van kinderen en adolescenten in gespecialiseerde centra

Als uw kind of adolescent aan een nierziekte lijdt, kan hij terecht in een gespecialiseerd centrum voor nierziekten (referentiecentrum voor kindernefrologie).

Het uiteindelijke doel van zo’n centrum is dat uw kind of adolescent een zo normaal mogelijk leven kan leiden, in de best mogelijke gezondheidstoestand. Hiervoor staat een team van verschillende medische (artsen) en paramedische (verpleegkundige, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker) disciplines voor uw kind of adolescent klaar.  

Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kan uw kind of adolescent terecht in een gespecialiseerd centrum voor nierziekten?

Uw kind of adolescent kan enkel terecht in een gespecialiseerd centrum voor nierziekten, als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • uw kind behoort tot de leeftijdscategorie van 0 tot en met 18 jaar
 • uw kind volgt geen nierfunctievervangende dialysetherapie
 • uw kind behoort tot één van de vier doelgroepen. 

Als uw kind of adolescent een nierfunctievervangende dialysetherapie volgt, kan hij in de praktijk in dezelfde ziekenhuizen en bij dezelfde artsen-specialisten terecht. De financiering van de dialysetherapie verloopt echter anders.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor nierziekten uw kind of adolescent aan?

Omwille van de complexiteit van zijn nierziekte, heeft uw kind of adolescent naast de medische behandeling, nood aan bredere zorg.

Op basis van een evaluatie van zijn behoeften, biedt een gespecialiseerd centrum voor nierziekten, uw kind of adolescent een begeleidingsprogramma aan, aangepast aan zijn pathologie en zijn situatie.

In het kader van dit programma biedt een centrum uw kind of adolescent volgende diensten aan:

 • medische behandeling en instellen van een dieet
 • informatie over de nierziekte, haar behandeling en haar gevolgen
 • indien nodig, psychologische begeleiding en cognitieve gedragstherapie, die gericht is op
  • het aanleren van technieken om de stress, de angsten, de depressieve gevoelens en de pijn die soms met de nierziekte gepaard gaan, onder controle te houden,
  • het aanleren van technieken ter preventie en compensatie van de mogelijke negatieve gevolgen van de nierziekte voor de cognitieve functie.
    
 • opvolging van de therapietrouw van de medische behandeling en van het dieet
 • begeleiding van de sociale integratie, meerbepaald in het schoolleven

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum voor nierziekten uw kind of adolescent kan begeleiden? 

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum voor nierziekten dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra voor nierziekten.

Wat moet het gespecialiseerd centrum voor nierziekten doen om uw kind of adolescent te kunnen begeleiden?

Het gespecialiseerd centrum voor nierziekten moet:

Wat moet u zelf bekostigen?   

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor het begeleidingsprogramma (derdebetalersregeling). Voor dit programma betaalt u één keer per jaar van revalidatie een persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de artsen betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

In geval van hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Als uw kind of adolescent jonger is dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in zijn vervoerskosten van en naar het centrum.

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be