Aids: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding in een gespecialiseerd centrum van patiënten die drager zijn van het hiv of die lijden aan aids

Gespecialiseerde centra (referentiecentra) kunnen begeleiding geven aan patiënten die drager zijn van het hiv, die aan aids lijden en aan seronegatieve kinderen van seropositieve moeders. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan financieel tegemoetkomen in deze begeleiding.


Wie kan een beroep doen op deze  gespecialiseerde centra?


Deze gespecialiseerde centra richten zich tot:
 • zwangere vrouwen die drager zijn van het hiv of die lijden aan aids;
 • zuigelingen (en hun ouders) van seropositieve moeders die nog in een fase van diagnostische onzekerheid verkeren
 • hiv-dragers die behoren tot één van de volgende groepen:
  • rechthebbenden bij wie de diagnose pas werd gesteld
  • rechthebbenden bij wie de therapietrouw bedreigd is
  • rechthebbenden die een risico vertonen om – hetzij aan zichzelf, hetzij aan anderen – (vermijdbare) schade toe te brengen of die een risico vertonen op psychiatrische decompensatie
  • rechthebbenden met problemen op school of met professionele, familiale of affectieve problemen die verband houden met het feit dat ze seropositief zijn
  • drugsverslaafden
 • rechthebbenden die lijden aan aids
 • seronegatieve kinderen, jonger dan 4 jaar, van seropositieve moeders voor wie er nog steeds onzekerheid bestaat wat betreft de eventuele nevenwerkingen van de antiretrovirale behandelingen waaraan zij in utero werden blootgesteld.

Wat bieden de  gespecialiseerde centra aan?

Het doel van de  gespecialiseerde centra is u (met uw medewerking)  in een optimale conditie brengen of houden zowel medisch als psychisch, familiaal, op gebied van onderwijs  of sociaal-professioneel. Om dit te bereiken zal het  gespecialiseerd centrum rekening houden met uw behoeften.

Hiertoe heeft het centrum een team dat bestaat uit psychologen, diëtisten en ofwel een sociaal verpleegkundige ofwel een verpleegkundige en een maatschappelijk assistent.
Dit team staat onder de leiding van een arts.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor begeleiding in een  gespecialiseerd centrum?

Neem contact met een centrum dat vermeld staat in de lijst van de RIZIV-geconventioneerde centra.

Wat moet het centrum doen voor het u kan begeleiden?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het  gespecialiseerd centrum zorgen voor uw begeleiding.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

Voor de begeleiding door de psycholoog, de maatschappelijk assistent, de diëtist en de verpleegkundige betaalt u één keer per jaar uw persoonlijk aandeel (remgeld). U betaalt dus niet een persoonlijk aandeel voor elke interventie van elke discipline. De derdebetalersregeling is van toepassing.

Voor de raadplegingen bij de arts van het  gespecialiseerd centrum betaalt u daarentegen voor elke afzonderlijke raadpleging uw persoonlijk aandeel.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 juli 2018