Cognitief gedragstherapeut voor CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen uitvoeren voor patiënten met CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom), die we terugbetalen via de ziekenfondsen.

Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij ons.


Voorwaarden voor de cognitief gedragstherapeut voor CVS

Als ‘cognitief gedragstherapeut voor CVS’ moet u beantwoorden aan enkele voorwaarden:

  • erkend klinisch psycholoog zijn
  • een volledige postgraduaat-opleiding van minstens drie jaar in cognitieve gedragstherapie gevolgd hebben aan een Belgische universiteit
  • een verbintenisformulier ondertekenen

Voor welke patiënten kan u behandelingszittingen uitvoeren?

Als ‘cognitief gedragstherapeut voor CVS’ kan u behandelingszittingen uitvoeren voor patiënten:

  • die onderzocht zijn in een ‘multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS’.
  • waarvoor het centrum op basis van het onderzoek de CVS-diagnose heeft vastgesteld en een behandeling met cognitieve gedragstherapie heeft voorgesteld.

De centra verwijzen deze patiënten door naar een cognitief gedragstherapeut voor CVS die de behandelingszittingen uitvoert.

Aantal vergoedbare zittingen per patiënt

Per patiënt betalen we maximum 17 behandelingszittingen terug. De zittingen zijn inhoudelijk gebaseerd op een therapieprotocol van cognitieve gedragstherapie dat in evidence based onderzoek effectief is gebleken bij de behandeling van CVS.

Een behandelingszitting (‘CGT-sessie’) wordt voor een individuele patiënt uitgevoerd en duurt 50 minuten.

Terugbetalingstarief en facturatiewijze

Het tarief per zitting bedraagt 75,59 euro en wordt geïndexeerd.

De facturatie gebeurt door middel van een CGT-attest. Per ‘CGT-sessie’ ontvangt de patiënt van het diagnostisch centrum één CGT-attest. Het diagnostisch centrum vult de voorzijde van het attest in. De patiënt bezorgt u het attest. U vult vervolgens de achterzijde van het attest in en dient het ter terugbetaling in bij het ziekenfonds van de patiënt.

Aanvraagprocedure

U dient een aanvraagdossier in bij ons waarin u aantoont dat u beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden (instructies in Terugbetaling cognitieve gedragstherapie). Wij onderzoeken de dossiers en stellen vast welke therapeuten aan de voorwaarden voldoen.

Omdat er momenteel uitsluitend een diagnostisch centrum voor CVS in Vlaanderen is, aanvaarden we voorlopig alleen Nederlandstalige therapeuten, behalve als het centrum een anderstalige patiënt behandelt.

Reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie

De overeenkomst tussen de multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS en het RIZIV vormt de reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 maart 2022