Cognitief gedragstherapeut voor CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen realiseren voor patiënten met CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom), die de ziekenfondsen terugbetalen.

Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij het RIZIV.


Voorwaarden voor de cognitief gedragstherapeut voor CVS

De ‘cognitief gedragstherapeut voor CVS’ dient te beantwoorden aan enkele voorwaarden:

  • master of licentiaat zijn in psychologie
  • een postgraduaat-opleiding van drie jaar in cognitieve gedragstherapie gevolgd hebben aan een Belgische universiteit
  • een verbintenisformulier ondertekenen

Voor welke patiënten kan hij behandelingszittingen realiseren?

De behandelingszittingen kan hij realiseren voor patiënten:

  • die onderzocht zijn in een ‘multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS’.
  • waarvoor het centrum op basis van het onderzoek de CVS-diagnose heeft vastgesteld en een behandeling met cognitieve gedragstherapie heeft voorgesteld.

De centra verwijzen deze patiënten door naar een cognitief gedragstherapeut voor CVS die de behandelingszittingen realiseert.

Aantal vergoedbare zittingen per patiënt

Per patiënt kunnen er maximum 17 vergoedbare behandelingszittingen gerealiseerd worden. De zittingen zijn inhoudelijk gebaseerd op een  therapieprotocol van cognitieve gedragstherapie dat in evidence based onderzoek effectief is gebleken bij de behandeling van CVS.

Een behandelingszitting (‘CGT-sessie’) wordt gerealiseerd voor een individuele patiënt en duurt 50 minuten.

Terugbetalingstarief en facturatiewijze

Het terugbetalingstarief per zitting bedraagt 49,48 euro (spilindexcijfer 99,04 – basis 2013).

De facturatie gebeurt door middel van een CGT-attest. Per ‘CGT-sessie’ ontvangt de patiënt van het diagnostisch centrum één CGT-attest. Het diagnostisch centrum vult de voorzijde van het attest in. De patiënt bezorgt het attest aan de cognitief gedragstherapeut. De cognitief gedragstherapeut vult de achterzijde van het attest in en dient het attest ter terugbetaling in bij het ziekenfonds van de patiënt.

Aanvraagprocedure

U, als therapeut, dient een aanvraagdossier in bij het RIZIV waarin u aantoont dat u beantwoordt aan de voormelde voorwaarden (instructies in Terugbetaling cognitieve gedragstherapie). Het RIZIV onderzoekt de dossiers en stelt vast welke therapeuten beantwoorden aan de voorwaarden.

Omdat er momenteel uitsluitend Nederlandstalige diagnostische centra voor CVS zijn, worden er voorlopig alleen Nederlandstalige therapeuten aanvaard.

Reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie

De overeenkomst tussen de multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS en het RIZIV vormt de reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie.

De overeenkomsten met de centra starten in principe op 1-9-2014. De cognitief gedragstherapeuten zullen behandelingszittingen kunnen realiseren nadat de overeenkomsten gestart zijn en de centra patiënten voor behandeling naar hen hebben doorverwezen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 juni 2015