print

Ongewenste zwangerschap: tegemoetkoming in de prijs van de hulp door centra voor medische en psychosociale begeleiding

Als u ongewenst zwanger bent, dan kunt u terecht in een bij ons geconventioneerd centrum voor de medische en psychosociale begeleiding van ongewenste zwangerschappen.
Dat centrum kan u steun en advies geven. Als u dat wenst en als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, dan kan het centrum uw zwangerschap ook onderbreken.

Op deze pagina:

Tot wie richten deze centra zich?

Als u ongewenst zwanger bent, dan kunt u terecht in een centrum dat u steun en ook medisch, psychologisch en sociaal advies geeft.

Op uw vraag kan het centrum uw zwangerschap enkel onderbreken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  •  U verklaart dat u zich in een wanhopige situatie bevindt door de zwangerschap.
  • U respecteert een wachttijd van 6 dagen tussen de 1e afspraak in het centrum en de zwangerschapsonderbreking.
  • U bent op het moment van de zwangerschapsonderbreking minder dan 13 weken zwanger. Vanaf 13 weken is een zwangerschapsonderbreking slechts toegestaan in bepaalde medische situaties.

Wat bieden deze centra?

Het centrum informeert u over de gegarandeerde rechten, hulp en voordelen voor gezinnen, over de adoptiemogelijkheden, over de mogelijkheden voor psychosociale begeleiding, over anticonceptiemethodes enz.

Het biedt u hulp en advies over manieren waarop u de psychosociale en sociale problemen die het gevolg zijn van uw ongewenste zwangerschap, kunt oplossen.

Het voert de nodige medische en gynaecologische onderzoeken uit om na te gaan of de zwangerschapsonderbreking in veilige omstandigheden kan worden uitgevoerd en of aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan.

Als uw medische veiligheid is gegarandeerd en als aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan, dan kan het centrum op uw vraag de zwangerschap onderbreken. Als de veiligheidsvoorwaarden niet zijn vervuld (bv. als de zwangerschapsonderbreking complicaties dreigt mee te brengen), dan kan het centrum u doorverwijzen naar een ziekenhuis dat de zwangerschap zal onderbreken.

Tot 28 dagen na de zwangerschapsonderbreking biedt het u alle medische en psychosociale zorg die u door de zwangerschapsonderbreking nodig hebt.

Hoe kunt u gebruik maken van de begeleiding en de eventuele onderbreking van een ongewenste zwangerschap door een centrum?

Richt u tot een centrum uit de lijst met centra die bij ons zijn geconventioneerd.

Wat moet het centrum doen om u te begeleiden?

Het centrum moet:

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een terugbetaling door uw ziekenfonds
  • het formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de kostprijs van diensten met betrekking tot deze begeleiding invullen en bij deze aanvraag een medisch verslag voegen
  • het formulier naar uw ziekenfonds sturen.

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het gespecialiseerde centrum u begeleiden.

Wat betaalt u voor de begeleiding en de (eventuele) zwangerschapsonderbreking?

U  betaalt enkel uw ambulant persoonlijk aandeel (remgeld) voor:

  • de medische en psychosociale begeleiding
  • uw eventuele zwangerschapsonderbreking.

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be