print

Ergotherapie: tegemoetkoming in de kosten van ergotherapeutische verstrekkingen

Als u een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie volgde of op het punt staat dit te beëindigen, kunt u gebruikmaken van ergotherapeutische verstrekkingen.
Uw ziekenfonds kan tegemoetkomen in de kosten van deze verstrekkingen.

Op deze pagina:

Voldoet u aan de voorwaarden voor gebruik van deze ergotherapeutische verstrekkingen?

Om te kunnen gebruikmaken van ergotherapeutische verstrekkingen (voorzien in het kader van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen moet u een volledig programma hebben gevolgd of op het punt staan om een compleet programma voor locomotorische en neurologische revalidatie te voltooien in een gespecialiseerd centrum, waarna u zich weer integreert, of zult integreren, in uw gebruikelijke levenskader.
Uw gebruikelijk levenskader is elke plaats waar u in uw dagelijkse leven naartoe gaat, met uitzondering van het gespecialiseerde centrum of een andere zorginstelling, een dienst voor gezondheidszorg, opvangplaats voor gehandicapte personen, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis, zorginstelling of de praktijk van een zorgverlener).
 
Om gebruik te kunnen maken van ergotherapeutische verstrekkingen moet u een voorschrift hebben, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.
 
De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk zijn uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader, binnen de 6 maanden na afloop van het volledige programma voor locomotorische en neurologische revalidatie dat u in een gespecialiseerd centrum volgde (met uitzondering van het observatiebilan dat al op het einde van het programma gerealiseerd mag worden).
 
Het ziekenfonds kan enkel tegemoetkomen in de kosten voor de ergotherapeutische verstrekkingen als ze worden uitgevoerd door erkende  ergotherapeuten die over een RIZIV-nummer​ beschikken.
 

Op welke ergotherapeutische verstrekkingen hebt u recht en onder welke voorwaarden?

 
Uw ziekenfonds kan tegemoetkomen voor 4 verschillende verstrekkingen:
 

1. De opstelling van een observatiebalans

 
Deze balans onderzoekt uw functionele vaardigheden:
 • in uw dagelijkse activiteiten;
 • met betrekking tot uw persoonlijke, professionele, sociaal-culturele, vrije tijds- en schoolbezigheden;
 • op lichamelijk, sensomotorisch, intellectueel, relationeel en gedragsvlak.
 
Deze verstrekking moet worden uitgevoerd in uw bijzijn en, volledig of gedeeltelijk, in uw gebruikelijke levenskader. Ze is gebaseerd op een omschrijvend verslag van het team van het gespecialiseerde centrum dat u heeft opgevolgd. De arts van het centrum, een revalidatiearts, moet dit verslag ondertekenen.
 
De observatiebalans kan worden opgemaakt wanneer u op het punt staat om het programma voor locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum te beëindigen. U kunt dus nog zijn opgenomen.
 
Duur van de verstrekking: 180 minuten (de vervoerstijd van de ergotherapeut inbegrepen).
 

2. De oefensessie

 
Tijdens de oefensessies kunt u functioneel oefenen met het gebruik van uw braces, prothesen en technisch hulpmateriaal.
 
Om gebruik te kunnen maken van ergotherapeutische verstrekkingen moet u een voorschrift hebben, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde. Ze moeten, volledig of gedeeltelijk, worden uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader.
 
U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen) en al een observatiebalans hebben laten uitvoeren.
 
Duur van de verstrekking: 180 minuten per sessie (de vervoerstijd van de ergotherapeut inbegrepen).
 

3. Informatie-, advies- en leersessie

 
Dankzij deze verstrekking krijgt u informatie en advies, en leert u de aanpassingen aan uw omgeving, de braces, de prothesen en functionele hulpmiddelen te gebruiken.
 
Deze verstrekking moet worden uitgevoerd op basis van een voorschrift van de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde. Ze moet, volledig of gedeeltelijk, worden uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader.
 
U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen) en al een observatiebalans hebben laten uitvoeren.
 
Duur van de verstrekking: 60 minuten per sessie.
 

4. Laatste observatiebalans

 
In de balans omschrijft de ergotherapeut de tussenkomsten en evalueert hij/zij de resultaten van de ergotherapeutische verstrekkingen die u kreeg.
 
U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen) en al oefensessies en/of een informatie, -advies of leersessie hebben gekregen.
 

Op hoeveel ergotherapeutische verstrekkingen hebt u recht?

 
U hebt recht op:
 • 1 observatiebalans
 • 7 oefensessies
 • 2 informatie-, advies- en leersessies
 • 1 laatste observatiebalans
Als u al ergotherapeutische verstrekkingen kreeg nadat u een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum volgde, kunt u pas weer ergotherapeutische verstrekkingen krijgen nadat u, opnieuw, een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum volgde.
 

Wat moet de ergotherapeut doen om u te begeleiden?

 
De erkende ergotherapeut moet:
 • de adviserende arts van uw ziekenfonds laten weten dat u ergotherapeutische verstrekkingen werden voorgeschreven. Dit kan pas wanneer er een observatiebalans werd opgesteld.
 • die mededeling naar uw adviserende arts sturen vóór er andere ergotherapeutische verstrekkingen worden uitgevoerd;
 • bij die mededeling voegen:
  • de resultaten van uw observatiebalans
  • de nodige voorschriften
Uw adviserende arts wordt verondersteld akkoord te gaan als hij, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de documenten, geen weigering heeft meegedeeld.
De ergotherapeut kan nu de andere voorgeschreven ergotherapeutische verstrekkingen uitvoeren.
 

Wat betaalt u voor deze opvolging?

 
Voor elke verstrekking die u kreeg, moet u uw persoonlijk aandeel (uw “remgeld”) betalen. Het systeem van de derde betaler kan van toepassing zijn.

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be