print

Cardiorespiratoire thuismonitoring bij pasgeborenen en zuigelingen

Jonge kinderen (pasgeborenen en zuigelingen) kunnen soms in aanmerking komen voor cardiorespiratoire thuismonitoring. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of cardiorespiratoire thuismonitoring voor uw kind zinvol is. Als dat voor uw kind zinvol zou zijn, zal het gespecialiseerd centrum u een cardiorespiratoire monitor ter beschikking stellen. Die monitor zal alarm geven als het hart van uw kind niet meer zou slaan of als uw kind zou ophouden met ademen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

 

Komt uw kind in aanmerking voor cardiorespiratoire thuismonitoring?

 
Uw kind kan een cardiorespiratoire monitor van een gespecialiseerd centrum krijgen, als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Voor sommige categorieën kan of moet een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) worden uitgevoerd. Dat slaaponderzoek kan alleen tijdens een hospitalisatie gebeuren.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum uw kind aan?

Een gespecialiseerd centrum zal:

  • uw kind een monitor ter beschikking stellen voor cardiorespiratoir toezicht
  • uw kind al het andere materiaal dat voor de goede werking ervan nodig is, ter beschikking stellen
  • de registratiegevoeligheid van de monitor instellen en dit op regelmatige tijdstippen nakijken
  • u het gebruik van de monitor (en het toebehoren) aanleren
  • u leren wat u moet doen in geval van alarm
  • uw kennis en vaardigheden op deze gebieden onderhouden
  • uw huisarts en/of kinderarts en (indien van toepassing) de ziekenhuisdienst die u naar het gespecialiseerd centrum verwezen heeft, informeren over de monitoring en de redenen ervan, zodat die u ook kunnen begeleiden,
  • steeds ter beschikking staan van u en uw kind in geval van problemen of vragen.
 

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum uw kind kan begeleiden?

 
U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra
 

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om uw kind te kunnen begeleiden?

Het gespecialiseerd centrum moet:

  • nagaan of uw kind voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van zijn ziekenfonds.
  • het ziekenfonds van uw kind door middel van het kennisgevingsformulier op de hoogte brengen dat uw kind cardiorespiratoire thuismonitoring geniet.

Zonder tegenbericht van het ziekenfonds kan het centrum uw kind begeleiden.

Wat moet u zelf bekostigen?

 
Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor cardiorespiratoire thuismonitoring (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.

Indien een slaaponderzoek (polysomnografisch onderzoek = PSG) moet gebeuren, is hiervoor een hospitalisatie nodig. Voor de hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be