print

Prematuur geboren kinderen: tegemoetkoming in de kosten voor opvolgingsonderzoeken in gespecialiseerde centra

Is uw kind geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken en/of met een geboortegewicht lager dan 1500 g? Dan komt het in sommige levensfasen in aanmerking voor opvolgingsonderzoeken in een gespecialiseerd centrum, tot het de leeftijd van 5,5 jaar bereikt. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum voor prematuur geboren kinderen?

U kunt enkel terecht in een gespecialiseerd centrum voor prematuur geboren kinderen als uw kind geboren is na een zwangerschap van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht lager dan 1500 g had.

De behandelende arts van het ziekenhuis waarin uw kind na de premature geboorte gehospitaliseerd is geweest, moet in een attest bevestigen dat uw kind aan die voorwaarden voldoet. Het attest moet vermelden na welke zwangerschapsduur uw kind geboren is en wat het geboortegewicht was.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor prematuur geboren kinderen uw kind aan?

Een gespecialiseerd centrum zal uw kind zal op vaste scharnierleeftijden in zijn/haar ontwikkeling onderzoeken tot het de leeftijd van 5,5 jaar bereikt heeft (met behulp van 4 soorten bilans). Zo zijn ontwikkelingsproblemen, te wijten aan de vroeggeboorte, zo snel mogelijk op te sporen.
Hiervoor staat een team van artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkers voor u klaar.
Als het team bij de onderzoeken bepaalde problemen opmerkt, dan kan het u doorverwijzen naar andere artsen en/of paramedici die kunnen instaan voor de behandeling van uw kind.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum uw kind kan onderzoeken?

U moet zich richten tot een gespecialiseerd centrum.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om uw kind te kunnen onderzoeken?

Het centrum moet:

  • nagaan of uw kind voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • het aanvraagformulier tot tegemoetkoming in de revalidatiekosten invullen en daarbij het attest voegen, opgesteld door de arts die uw kind behandeld heeft tijdens de ziekenhuisopname wegens de vroeggeboorte.
  • het aanvraagformulier en het attest indienen bij het ziekenfonds van uw kind. Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum uw kind opvolgen.
     

Wat moet u zelf bekostigen?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor de verschillende bilans die bij uw kind uitgevoerd kunnen worden (derdebetalersregeling). Voor die testen betaalt u wel een persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de raadplegingen bij de artsen betaalt u ook een persoonlijk aandeel.

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be