De Dienst voor uitkeringen: Directie reglementering en geschillen

De Directie reglementering en geschillen bestaat uit een Afdeling geschillen en administratieve beslissingen en een Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen.

De Afdeling geschillen en administratieve beslissingen

De Afdeling geschillen en administratieve beslissingen:

 • behandelt de geschillendossiers. Een geschil ontstaat wanneer een persoon een rechtsprocedure opstart tegen een van onze medische of administratieve beslissingen.
 • behandelt de volgende administratieve aanvragen van personen in arbeidsongeschiktheid:
  • aanvragen tot het niet moeten betalen van de boete wanneer hij de arbeidsongeschiktheid te laat heeft aangegeven bij het ziekenfonds
  • aanvragen tot het niet moeten terugbetalen van uitkeringen die het ziekenfonds bij vergissing verkeerd heeft betaald
  • aanvragen tot het niet moeten terugbetalen van uitkeringen die het ziekenfonds verkeerd heeft berekend. Bv. Het ziekenfonds heeft de regels voor de berekening van de uitkering van een werknemer toegepast op een zelfstandige.

De Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen

De Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen staat in voor:

 • de aanpassingen van de reglementering van de uitkeringsverzekering (arbeidsongeschiktheid, moederschap, ouderschap en adoptie)
 • het opvolgen van de elektronische gegevensuitwisseling binnen de sociale zekerheid
 • het behandelen van problemen en vragen met betrekking tot de uitkeringsverzekering.

Contacten

Laatst aangepast op 19 juni 2014