print

De Dienst voor uitkeringen: Directie reglementering en geschillen

De Directie reglementering en geschillen bestaat uit een Afdeling geschillen en administratieve beslissingen en een Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen.

Op deze pagina:


De Afdeling geschillen en administratieve beslissingen

De Afdeling geschillen en administratieve beslissingen:

  • behandelt de geschillendossiers. Een geschil ontstaat wanneer een persoon een rechtsprocedure opstart tegen een van onze medische of administratieve beslissingen.
  • behandelt de volgende administratieve aanvragen van personen in arbeidsongeschiktheid:
    • aanvragen tot het niet verminderen van de uitkering wanneer de verzekerde de arbeidsongeschiktheid te laat heeft aangegeven bij het ziekenfonds
    • aanvragen tot het niet moeten terugbetalen van uitkeringen die de verzekerde ten onrechte heeft ontvangen.

De Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen

De Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen staat in voor:

  • de aanpassingen van de reglementering van de uitkeringsverzekering (arbeidsongeschiktheid, moederschap, ouderschap en adoptie)
  • het opvolgen van de elektronische gegevensuitwisseling binnen de sociale zekerheid
  • het behandelen van problemen en vragen met betrekking tot de uitkeringsverzekering.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be