print

Bevolkingsenquête ‘Uw gezondheidszorg, Uw mening telt!’

Ter gelegenheid van onze 50e verjaardag hebben wij een bevolkingsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek peilt naar de opvattingen van de bevolking over de huidige organisatie van de gezondheidszorg, de relatie met arbeidsongeschiktheid en de verplichte ziekteverzekering, en ook naar de wensen van de bevolking met betrekking tot de toekomstige organisatie van de gezondheidszorg, het activeringsbeleid en de ziekteverzekering.

Op deze pagina:

Wie?

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een steekproef van 2.200 inwoners van België, 18 tot 75 jaar oud. Het gaat om een louter toevallige steekproef getrokken op het Rijksregister, wat de beste garanties op representativiteit biedt.

Wanneer?

Het onderzoek werd tussen september en november 2013 uitgevoerd.

Hoe?

Het onderzoek werd uitgevoerd via postenquête.

Welke thema’s?

In het onderzoek komen een groot aantal thema’s aan bod:

 • de tevredenheid met de gezondheidszorg

 • de toegankelijkheid van de gezondheidszorg

 • de opvattingen over de stijgende kosten van gezondheidszorg en de kost van de verplichte ziekteverzekering, alsook over de mogelijke besparingen zoals de bevolking die ziet

 • de opvattingen over en de verwachtingen met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen artsen

 • de houding ten opzichte van toepassingen van e-medicine

 • de opvattingen over de omgang met informatie omtrent erfelijke ziektes

 • de opvattingen over sociale fraude in de gezondheidszorg en de ziekteverzekering en over hoe daarmee om te gaan

 • de opvattingen over de gewenste hoogte van het vervangingsinkomen bij invaliditeit

 • de houding ten opzichte van de basisprincipes van de verplichte ziekteverzekering

 • de houding ten opzichte van het activeringsbeleid bij arbeidsongeschiktheid

 • de opvattingen over de relatie tussen arbeid en gezondheid

 • de opvattingen over hogere accijnzen op producten die schadelijk zijn voor de gezondheid

 • de houding met betrekking tot het rationaliseren van de zorg, het uitsluiten van bepaalde groepen van de verplichte verzekering, leefstijl- en levensloopdifferentiatie.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be