print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen in 2014

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen, bij een periode van moederschapsrust of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

 

Aantal uitgekeerde gevallen moederschapsrust en adoptieverlof

In het kader van een periode van moederschapsrust

Het aantal uitgekeerde gevallen blijft tussen 2010 en 2014 relatief stabiel. In 2013 werd er een daling met 1,46% vastgesteld, dewelke gecompenseerd werd door een stijging met 1,45% in 2014.

Van het totaal aantal gevallen van moederschapsrust, is het grootste aantal tussen 30 en 34 jaar (42,27%) en 25 en 29 jaar (28,34%).

In het kader van een adoptieverlof

Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties.

Aantal vrouwelijke zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van de moederschapsbescherming - Evolutie 2010-2014

Uitgekeerde bedragen en de gemiddelde dagelijkse uitkering in een periode van moederschapsrust en adoptieverlof

In het kader van een periode van moederschapsrust

De uitgekeerde bedragen nemen verder toe omwille van de toename van de gemiddelde uitkering. De vastgestelde stijgingen van de gemiddelde uitkering zijn voornamelijk het gevolg van de verschillende aanpassingen van de prestaties aan de gezondheidsindex en van de herwaardering van het wekelijkse uitkeringsbedrag met 8,31% op 1 juli 2012.

De bedragen die in 2014 uitgekeerd werden aan vrouwelijke zelfstandigen bedragen samen 18.628.446 EUR. De bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt en bedragen in 2014, 44.491 EUR.

In het kader van een adoptieverlof

De uitgekeerde bedragen in het kader van een adoptieverlof verschillen sterk van jaar tot jaar. Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties, waardoor een stijging of een daling van enkele gevallen al een sterke invloed kan hebben op de vastgestelde verschillen van boekjaar op boekjaar.

Vrouwelijke zelfstandigen - Uitkeringen toegekend in het kader van de moederschapsbescherming, en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2010-2014

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be