print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2018

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen (algemeen regime van de uitkeringen), bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 69,16% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 5,49 voor arbeidsters en 6,57 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2014-2018

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

In het kader van een moederschapsrust

In 2018 neemt het aantal vergoede dagen af ten opzichte van 2017, terwijl de uitgekeerde bedragen toenemen. De dalende trend van het aantal vergoede dagen, die vanaf 2012 kan worden vastgesteld, wordt bijgevolg voortgezet.

Ondanks deze constante afname van het aantal vergoede dagen vertoont de evolutie van de uitgekeerde bedragen in het kader van moederschapsrust bepaalde jaren een stijgende trend en andere jaren een dalende trend in functie van de evolutie van de gemiddelde uitkering.

De stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex. Tussen 2017 en 2018 was er een dalende trend merkbaar voor de vergoede dagen en een stijgende trend voor de uitgekeerde bedragen. De gemiddelde uitkering is toegenomen met 1,76%.

De bedragen die in 2018 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 405.829.768 EUR voor 6.096.829 vergoede dagen. De uitgekeerde bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2018 11.214.960 EUR voor 198.927 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

De uitgaven van de uitkeringsverzekering met betrekking tot werkverwijdering waren in een constante stijging tot 2014, zijn nadien gestabiliseerd in 2015 om vervolgens weer toe te nemen in 2016, en opnieuw in 2017 afnemen. In 2018 zijn het aantal vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen gestegen met respectievelijk 0,93% en 1,89% ten opzichte van 2017.

In het kader van een adoptieverlof of een vaderschapsverlof (of geboorteverlof)

In het kader van het adoptieverlof vertonen de vergoede dagen en bedragen sinds 2014 een constante daling ondanks een lichte heropleving vastgesteld in 2016.

In het kader van vaderschapsverlof was er een globale dalende trend worden vastgesteld van het aantal uitgekeerde dagen en bedragen vanaf 2015. Tussen 2017 en 2018 neemt het aantal vergoede dagen af en de uitgekeerde bedragen toe.

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2014-2018

Thema's
Geboorteverlof; Adoptieverlof; Moederschap

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be