print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2016

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen (algemeen regime van de uitkeringen), bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 69,97% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 5,69 voor arbeidsters en 6,83 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2012-2016

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering


In het kader van een moederschapsrust

H et aantal vergoede dagen en de hoeveelheid uitgekeerde bedragen neemt in 2017 af ten opzichte van 2016.
De dalende trend van het aantal vergoede dagen, die vanaf 2012 kan worden vastgesteld, wordt bijgevolg voortgezet.

De bedragen zijn desondanks verder blijven toenemen, doordat de gemiddelde uitkering is toegenomen. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex.

Tussen 2014 en 2015 gaat de evolutie van het aantal vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen in dezelfde richting ondanks een zeer lichte stijging van de gemiddelde uitkering (+ 0,62%).

Tussen 2015 en 2016 liggen de uitgekeerde bedragen iets hoger, voornamelijk als gevolg van de 2,83% stijging van de gemiddelde uitkering over dezelfde periode.

De bedragen die in 2016 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 409.591.244 EUR voor 6.381.898 vergoede dagen. De bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2016 10.462.460 EUR voor 194.210 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

De uitgaven van de uitkeringsverzekering met betrekking tot werkverwijdering waren in een constante stijging tot 2014 en zijn nadien gestabiliseerd in 2015. Tussen 2015 en 2016 nemen het aantal vergoede dagen toe met 1,93% en de uitgekeerde bedragen stijgen ook met 3,06%.

In het kader van een adoptieverlof of een vaderschapsverlof (of geboorteverlof)

Wat het adoptieverlof betreft, stijgen het aantal vergoede dagen en de uitkeringsbedragen opnieuw in 2016, na een gestage daling tussen 2012 en 2015.

Ook leek er in 2014 een neerwaartse trend te zijn begonnen voor vaderschapsverlof zowel voor het aantal vergoede dagen als voor de uitkeringsbedragen, maar er was een licht herstel in 2015. In 2016 was er opnieuw een daling zowel voor het aantal dagen (- 1,21%) als voor de uitgekeerde bedragen (-0,05%).

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2012-2016

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be