print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen in 2015

Deze statistieken gaan over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen (algemeen regime van de uitkeringen), bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

Aantal uitgekeerde gevallen moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 66,24% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 6,05 voor arbeidsters en 6,86 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust -Evolutie 2011-2015

Aantal uitkeringsdagen, uitgekeerde bedragen en de gemiddelde dagelijkse uitkering

 

De periode van moederschapsrust

Het aantal dagen en de uitgekeerde bedragen nemen in 2015 af ten opzichte van 2014.
De dalende trend van het aantal uitkeringsdagen, die we zien vanaf 2012, wordt bijgevolg voortgezet.

De bedragen zijn desondanks verder blijven toenemen, doordat de gemiddelde uitkering is toegenomen. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex.

Tussen 2014 en 2015 gaat de evolutie van het aantal uitkeringsdagen en de uitgekeerde bedragen in dezelfde richting ondanks een zeer lichte stijging van de gemiddelde dagelijkse uitkering (+ 0,30%).

De bedragen die in 2015 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 408.834.204 EUR voor 6.550.269 uitkeringsdagen. De bedragen die toegekend worden aan mensen die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2015 9.581.635 EUR voor 183.833 uitkeringsdagen.

Een werkverwijdering

Tussen 2014 en 2015 nemen het aantal uitkeringsdagen toe met 0,19% en de uitgekeerde bedragen nemen af met 0,25%. Deze kleine schommelingen tonen een stabilisatie van het aantal uitkeringsdagen en de uitkeringsbedragen na een duidelijke neerwaartse beweging in 2014, na een periode van constante stijgingen.

Een vaderschapsverlof (of een geboorteverlof) of een adoptieverlof

De uitkeringsbedragen en het aantal uitkeringsdagen lijken de dalende trend te volgen, zowel bij de moederschapsrust als bij de werkverwijdering. En dit na een periode van continue groei vanaf hun inwerkingtreding in juli 2002 tot en met 2010.

Ook leek er in 2014 een neerwaartse trend gestart voor vaderschapsverlof, maar er was een licht herstel in 2015, zowel voor het aantal dagen (+ 0,34%) als voor de uitgekeerde bedragen (+0,23%).

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moederschapsbescherming/vaderschap, uitgekeerde bedragen en gemiddelde uitkering per dag - Evolutie 2011-2015

Thema's
Moederschap; Adoptieverlof; Geboorteverlof

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be