print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2017

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen (algemeen regime van de uitkeringen), bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 68,56% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 5,55 voor arbeidsters en 6,65 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2013-2017

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

In het kader van een moederschapsrust

H et aantal vergoede dagen en de hoeveelheid uitgekeerde bedragen neemt in 2017 af ten opzichte van 2016.
De dalende trend van het aantal vergoede dagen, die vanaf 2012 kan worden vastgesteld, wordt bijgevolg voortgezet.

Ondanks deze constante afname van het aantal vergoede dagen vertoont de evolutie van de uitgekeerde bedragen in het kader van moederschapsrust bepaalde jaren een stijgende trend en andere jaren een dalende trend in functie van de evolutie van de gemiddelde uitkering. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex. Tussen 2016 en 2017 was er een dalende trend merkbaar voor zowel de vergoede dagen als voor de uitgekeerde bedragen ondanks een zeer lichte toename van de gemiddelde uitkering (+1,57%).

De bedragen die in 2017 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 401.308.436 EUR voor 6.155.959 vergoede dagen. De uitgekeerde bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2017 10.910.400 EUR voor 198.394 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

De uitgaven van de uitkeringsverzekering met betrekking tot werkverwijdering waren in een constante stijging tot 2014 en zijn nadien gestabiliseerd in 2015 om vervolgens weer toe te nemen in 2016. Tussen 2016 en 2017 nam het aantal vergoede dagen en bedragen opnieuw af met respectievelijk 1,75% en 0,04%.

In het kader van een adoptieverlof of een vaderschapsverlof (of geboorteverlof)

In het kader van het adoptieverlof vertonen de vergoede dagen en bedragen sinds 2012 een constante daling ondanks een lichte heropleving vastgesteld in 2016.

Ook voor vaderschapsverlof leek er in 2014 een neerwaartse trend te zijn begonnen zowel voor het aantal vergoede dagen als voor de uitkeringsbedragen, maar er was een licht herstel in 2015. In 2016 was er opnieuw een daling zowel voor het aantal dagen als voor de uitgekeerde bedragen die zich voortzet in 2017.

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2013-2017

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be