print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van zelfstandigen in 2018

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen, bij een periode van moederschapsrust of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

Aantal vrouwelijke zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van een moederschapsrust of een adoptieverlof

In het kader van moederschapsrust

Het aantal gevallen van moederschapsrust vertoonde ook in 2017 een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (+2,03%), al was die minder uitgesproken dan in 2015 en 2016.

In 2018 ligt de groei van het aantal gevallen significant hoger ten opzichte van 2017 (+9,38%), wat er op wijst dat de stijgende trend sterker geworden is.

Van het totaal aantal gevallen van moederschapsrust bevindt het grootste aantal zich in de leeftijdscategorieën tussen 30 en 34 jaar (44,81%) en tussen 25 en 29 jaar (28,11%).

In het kader van adoptieverlof

Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties.

Aantal vrouwelijke zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van een moederschapsrust of een adoptieverlof - Evolutie 2014-2018

Uitgekeerde bedragen in het kader van een moederschapsrust of een adoptieverlof, en globale gemiddelde uitkering

In het kader van moederschapsrust

Het bedrag dat tussen 2016 en 2017 uitgekeerd werd aan vrouwelijke zelfstandigen is opgelopen van 21.203.254 EUR naar 29.521.494 EUR, wat een toename van 39,23% voorstelt op één jaar. Deze forse stijging is het gevolg van het feit dat het maximaal aantal weken dat een vrouwelijke zelfstandige kan opnemen, gestegen is van 8 naar 12 weken voor de moederschapsrust die aangevangen is vanaf 1 januari 2017.

Tussen 2017 en 2018 is het bedrag dat uitgekeerd werd aan vrouwelijke zelfstandigen opgelopen van 29.521.494 EUR naar 33.841.358 EUR, wat een toename van 14,65% voorstelt op één jaar, wat vermoedelijk nog een gevolg is van de verlenging van de moederschapsrust in 2017.

Het effect van deze maatregel is ook voelbaar bij de evolutie van het gemiddelde uitkeringsbedrag voor moederschapsrust.

In 2017 worden de bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust apart geboekt, en bedragen 186.215 EUR. Dit bedrag is eveneens sterk gestegen ten opzichte van 2016, wat eveneens het gevolg is van de verhoging van het maximaal aantal weken moederschapsrust van 8 naar 12 weken.

In 2018 zet deze stijging zet zich door, waar de totale uitkering toegekend aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust 217.187 EUR bedraagt.

De vergelijking van de gemiddelde dagelijkse uitkering van 2015 met de voorgaande jaren is niet vanzelfsprekend. De oorzaak hiervan is een nieuwe, meer verfijnde berekeningsmethode die voor het eerst gebruikt is voor de gegevens van 2015, met als gevolg daarvan een nieuwe manier om de gemiddelde uitkering te berekenen.

In het kader van een adoptieverlof

De uitgekeerde bedragen in het kader van een adoptieverlof vertonen een sterk wisselend verloop van jaar tot jaar. Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties, waardoor een stijging of een daling van enkele gevallen reeds een sterke invloed kan hebben op de vastgestelde verschillen van boekjaar op boekjaar.

Ook hier is de evolutie van de gemiddelde uitkering tussen 2014 en 2015 beïnvloed door een nieuwe gegevensflux en een nieuw programma die beiden voor het eerst in gebruik zijn genomen voor de gegevens van 2015.

Vrouwelijke zelfstandigen - Uitgekeerde bedragen in het kader van een moederschapsrust of een adoptieverlof, en globale gemiddelde uitkering - Evolutie 2014-2018

 

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be