print

Kinesitherapeuten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de honoraria van bepaalde verstrekkingen kinesitherapie. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.

U vindt er ook documenten en toegang tot webtoepassingen die u nodig hebt voor het uitoefenen van uw beroep of om met ons te communiceren, net als info over de financiële voordelen waar u als kinesitherapeut eventueel recht op hebt.

Op deze pagina:


Uitoefening van uw beroep

In deze rubriek vindt u:

Verstrekkingen door een kinesitherapeut, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier informatie over:

 • de verstrekkingen die u kan verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
 • de tarieven voor die verstrekkingen en de tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering.
 • De overeenkomst tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen.

HONORARIA EN VERGOEDINGEN

VERSTREKKINGEN

De verstrekkingen van de kinesitherapie zijn opgenomen in artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:

OVEREENKOMST

De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen heeft op 14 december 2023 een nieuwe overeenkomst M/24 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen gesloten.

U vindt de krachtlijnen van deze overeenkomst hier.

Derdebetalersregeling:

Sommige patiënten krijgen een ruimere terugbetaling

Sommige van uw patiënten genieten voor bepaalde pathologische situaties meer terugbetaalde zittingen tegen het beste tarief:

Financiële tegemoetkomingen voor u

In deze rubriek vindt u informatie over onze financiële voordelen waar u als kinesitherapeut recht op kunt hebben als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

Vertegenwoordiging van de kinesitherapeuten

Verkiezingen kinesitherapeuten 2024

De verkiezingen voorzien in 2024 voor de sector van de kinesitherapeuten hebben niet plaats gevonden omdat maar één beroepsorganisatie (AXXON) als representatief erkend is.

De mandaten die in de organen bij het RIZIV tot de kinesitherapeutische sector behoren, zijn dus aan AXXON toegewezen.

Affiches met de tarieven

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van de affiches met tarieven (hieronder) verplicht. Op deze affiches staat volgende informatie:

 • De algemene informatie van de zorgverlener
 • De conventiestatus (volledig, gedeeltelijk en wanneer, of niet)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
 • Als de zorgverlener in een medisch huis werkt: de kosten van de prestaties als onderdeel van het forfaitaire bedrag

Deze affiches moeten opgehangen worden op een zichtbare plaats:

 • In de praktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer)
 • In ziekenhuizen, waar de zorgverlener op ambulatoire basis en voor eigen rekening werkt (bv. in het kabinet)
 • In laboratoria (bv. in de plaats waar de monsters aankomen)
 • Via online kanalen, als de zorgverlener er heeft (bijvoorbeeld website)

Download de affiches:

Deze affiches zijn ook bechikbaar in het duits:

Er bestaat ook een document met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be