print

Apothekers

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning en RIZIV-nummer, sociaal statuut, reclame maken). U vindt hier ook info over het bestellen van formulieren en u verneemt hoe u uw contactadres en financiële gegevens meedeelt.

Verstrekkingen door apothekers

Vergoedbare verstrekkingen

U vindt hier info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Niet-vergoedbare verstrekkingen

We vragen aan de apothekers van openbare apotheken om de aflevering te registreren van bepaalde niet-vergoedbare geneesmiddelengroepen. Het gaat om geneesmiddelen die vaak voorgeschreven worden aan patiënten met chronische ziekten.

Zorgkwaliteit

Het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren.

Ook het doeltreffend (én medisch verantwoord) gebruik van geneesmiddelen gebeurt best in nauw overleg tussen de behandelende (huis)arts en de (raadplegende) patiënt, rekening houdend met actuele aanbevelingen voor goede praktijk inzake geneesmiddelen.

De huisapotheker begeleidt de chronische patiënten.

Tarieven en tegemoetkomingen voor vergoedbare verstrekkingen

U vindt hier:

Het gebruik van reglementaire documenten

U vindt hier info over:

Affiches met de tarieven

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van de affiches met tarieven (hieronder) verplicht. Op deze affiches staat volgende informatie:

 • De algemene informatie van de zorgverlener
 • De conventiestatus (volledig, gedeeltelijk en wanneer, of niet)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
 • Als de zorgverlener in een medisch huis werkt: de kosten van de prestaties als onderdeel van het forfaitaire bedrag

Deze affiches moeten opgehangen worden op een zichtbare plaats:

 • In de praktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer)
 • In ziekenhuizen, waar de zorgverlener op ambulatoire basis en voor eigen rekening werkt (bv. in het kabinet)
 • In laboratoria (bv. in de plaats waar de monsters aankomen)
 • Via online kanalen, als de zorgverlener er heeft (bijvoorbeeld website)

Download de affiches:

Deze affiches zijn ook bechikbaar in het duits:

Er bestaat ook een document met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Contacten

Individuele dossiers – Afdeling apothekers

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :

E-mail: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be

Tel :
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag : van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag : van 9 tot 12 u
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling apothekers
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be