print

Audiciens

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz.). U vindt hier ook info over getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

De volgende formulieren mogen zelf aangemaakt worden conform het originele document:

  • Getuigschrift van afleveringen (bijlage 12 bij de verordening)
  • Formulier voor de aflevering van een toestel ter correctie van het gehoor (bijlage 17 bij de verordening).

Verstrekkingen door een audicien, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over:

  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de audiciens en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en die belangrijke afspraken vastlegt.

Meer informatie

Omzendbrief

Tarieven

Rechtspraak

Contacten

Afdeling audiciens

Heeft uw praktische vragen over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens bij het RIZIV, contacteer dan ons administratief team:

E-mail: audinl@riziv-inami.fgov.be
+32 (0)2 739 74 79 (callcenter)+32 (0)2 739 74 79 (callcenter)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling audiciens
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
Uw moet uw RIZIV-nummer in elke brief vermelden en eventueel uw telefoonnummer

Reglementering audiciens

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

​E-mail: meddev@riziv.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie audiciens
Galileelaan 5/01
1210 Brussel