print

Vroedvrouwen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in het honorarium van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

Verstrekkingen, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over:

Financiële hulp

Als vroedvrouw kunt u een RIZIV-tegemoetkoming in het kader van E-gezondheid (telematicapremie) krijgen.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Regelgeving inzake vroedvrouwen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: sfvvnom@riziv-inami.fgov.be