print

Logopedisten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (RIZIV-nummer, reclame maken, enz). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

U bent toegetreden tot de overeenkomst tussen het RIZIV en de vertegenwoordigers van de logopedisten ? U vindt ook bijkomende info hierover.

Verstrekkingen door een logopedist, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info: 
  • over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de logopedisten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen).

De –25%-regel waarbij patiënten bij niet-geconventioneerde logopedisten 25% minder terugbetaling ontvangen, is momenteel niet van toepassing.

Financiële tegemoetkomingen voor u

Als logopedist kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele samenstelling van een rente, pensioen of kapitaal bij invaliditeit, pensionering en/of overlijden. Die voordelen heten ‘sociaal statuut’. ​

Contacten

Afdeling logopedisten

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 HASSELT

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be