print

Directie controle en beheer van de toegankelijkheidsgegevens van de Dienst voor administratieve controle

Om ervoor te zorgen dat de burgers op correcte wijze geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen genieten, controleert en beheert onze directie de gegevens inzake administratieve en financiële toegankelijkheid van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op deze pagina:

Controle en beheer van uw gegevens inzake administratieve toegankelijkheid

Wij controleren en beheren de gegevens die u recht geven op geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Voorbeelden:

  • de gegevens die aantonen dat u uw sociale bijdragen hebt betaald
  • de gegevens die uw hoedanigheid bewijzen in de sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (werknemer, volledig werkloze, weduwe/weduwnaar, wees, lid van een kloosterorde, enz.).

Controle en beheer van uw gegevens inzake financiële toegankelijkheid

Wij controleren en beheren de gegevens die u recht geven op de betaling van een lager persoonlijk aandeel voor uw uitgaven op het vlak van gezondheidszorg.

Voorbeelden: uw fiscale en sociale gegevens waarmee rekening wordt gehouden om uit te maken of u recht hebt op de maximumfactuur (MAF), de verhoogde tegemoetkoming, maatregelen ten gunste van chronisch zieken, enz.

Optimalisatie van de gegevensstroom en analyse, en archivering van uw gegevens

Op basis van de ledentallen van de ziekenfondsen (bestanden met basisgegevens over de verzekerbaarheid van de leden van de ziekenfondsen) analyseren wij de evolutie van de toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Wij zorgen voor de vaststelling van de termijnen en van de manieren waarop de bewijsstukken en de dossiers in de ziekenfondsen kunnen worden bewaard. Wij stellen bv. voor om papieren documenten digitaal te bewaren, wij stellen samen met de andere diensten van het RIZIV richtlijnen en omzendbrieven op over de bewaring.

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens

Tel: +32(0)2 739 74 05

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be