print

De maximumfactuur (MAF) houdt medische kosten binnen de perken

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de ‘maximumfactuur’ (MAF) aan elk gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.

Op deze pagina:


Wat is de MAF?

De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin binnen de perken houdt. Als de medische kosten (die u zelf moet betalen, na tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering) van u en uw gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.

Welke types van MAF zijn er?

Er zijn 4 types van MAF, met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag aan kosten dat u zelf moet dragen (persoonlijke aandelen) :

 • de inkomens-MAF
 • de sociale MAF
 • de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar
 • de MAF chronisch zieken

Welke kosten tellen mee?

De volgende kosten tellen mee om het maximumbedrag te bereiken:

 • persoonlijk aandeel voor prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
 • persoonlijk aandeel voor terugbetaalde geneesmiddelen en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt)
 • persoonlijk aandeel voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, technische testen…)
 • persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen)
 • forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
 • enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar
 • endoscopisch materiaal en viscerosynthesemateriaal
 • afleveringsmarges (supplementen) voor implantaten.

Wat is een gezin binnen de MAF?

Alle personen die op 1 januari van het betrokken jaar op hetzelfde officiële adres wonen, vormen een gezin. Het maakt dus niet uit of u getrouwd bent of samenwoont. Ook een alleenstaande is een gezin.

Hoe en wanneer krijgt u uw geld terug?

Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. Bij de 1e uitbetaling in het kader van de MAF ontvangt u een attest.

Meer informatie