Beschikbaarheidshonoraria huisartsgeneeskunde

Als u als huisarts deelneemt aan de wachtdienst, dan komt u in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria.

 

Wat zijn beschikbaarheidshonoraria?

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die wij betalen aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’. Dat is een wachtdienst waarop de hele bevolking van een wachtzone een beroep kan doen voor medische zorg.

Belangrijk: Wij betalen dus geen beschikbaarheidshonoraria voor wachtdiensten die huisartsen enkel organiseren voor hun eigen patiënten.
 

Voor welke periodes betalen wij beschikbaarheidshonoraria?

 
Wij betalen beschikbaarheidshonoraria voor de volgende ‘beschikbaarheidsperiodes’:
 •  een weekend (= maximaal 48 uur)
 • een wettelijke feestdag (= maximaal 24 uur)
 • avond/nacht van een weekdag (= ten vroegste vanaf 19u tot uiterlijk de daaropvolgende dag om 8 uur).

Belangrijk: Wij betalen per uur wachtdienst waaraan u effectief deelneemt. U hoeft dus niet aan de wachtdienst van een volledige beschikbaarheidsperiode deel te nemen.

Welke huisartsen komen in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria?

U komt in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria als u een van de volgende 3 bevoegdheden hebt:

1. U bent een erkend huisarts

U bent een erkend huisarts als u de bevoegdheidscode -003 of -004 hebt.

2. U bent een kandidaat-huisarts

U bent een kandidaat-huisarts als de bevoegdheidscode -005 of -006 hebt.

Let op: We betalen de honoraria maar aan één persoon: dus nooit zowel aan de kandidaat-huisarts als aan zijn toezichthoudende stagemeester.

Het is de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen die beslist heeft dat u ook als kandidaat-huisarts in aanmerking komt voor de beschikbaarheidshonoraria (30 juni 2003). De regelgeving bepaalt dat immers niet zo.

 3. U bent een algemeen geneeskundige met verworven rechten

U bent een algemeen geneeskundige met verworven rechten als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

1. U hebt de bevoegdheidscode -001 of -002

2. U hebt geen getuigschrift van een aanvullende opleiding dat de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid heeft afgeleverd.

3. U bent ingeschreven bij de Orde der artsen.

4. Op 31 december 1994 beoefende u de algemene geneeskunde.

Het is de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen die beslist heeft om u als algemeen geneeskundige met verworven rechten gelijk te stellen aan een erkende huisarts wat de beschikbaarheidshonoraria betreft (30 juni 2003). U komt er dus ook voor in aanmerking, hoewel de regelgeving dat niet zo bepaalt.

 

Hoeveel bedragen de beschikbaarheidshonoraria?

Voor 2022 betalen wij:

 • 6,63 EUR per uur dat u aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt van 1 januari tot en met 31 mei;
 • 6,76 EUR per uur dat u aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt vanaf 1 juni.

Let op: U mag op hetzelfde moment de wacht verzekeren in 2 verschillende wachtzones, maar dan hebt u geen recht op dubbele beschikbaarheidshonoraria. 

Hoe ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria?

Wij betalen de beschikbaarheidshonoraria op basis van de wachtgegevens die uw huisartsenkring via de portaalsite MEDEGA registreert.

Let op: Als uw wachtgegevens niet correct geregistreerd zijn via MEDEGA, dan kunnen wij u de beschikbaarheidshonoraria dus niet betalen. Raadpleeg in dat geval uw huisartsenkring, die het nodige moet doen.

U hoeft zelf dus geen aanvraag in te dienen bij ons.

U beheert wel uw rekeningnummer via de webtoepassing MyRiziv.

Let op: Bent u kandidaat-huisarts en bepaalt de opleidingsovereenkomst met uw stagemeester dat de beschikbaarheidshonoraria voor uw stagemeester bestemd zijn? Doe dan het volgende:

 • Registreer nu het rekeningnummer van uw stagemeester en wijzig het na uw stage in uw eigen rekeningnummer.
  OF
 • Registreer nu al uw eigen rekeningnummer, maar schrijf de honoraria over naar uw stagemeester zolang u stage doet.


Wanneer ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria?

De betalingsdatum hangt af van het moment waarop uw huisartsenkring uw wachtgegevens registreert en bevestigt via de portaalsite MEDEGA.

 1. Uw huisartsenkring moet de wachtgegevens uiterlijk één jaar na de wachtdatum bevestigen.
 2. Eenmaal per maand krijgen wij alle bevestigde wachtgegevens. Dat gebeurt meestal rond de 15de van iedere maand
 3. Eenmaal per maand betalen wij de beschikbaarheidshonoraria uit. Dat gebeurt binnen de 10 werkdagen nadat ons de wachtgegevens zijn bezorgd.

Voorbeeld:

U neemt deel aan de wachtdienst op 15 september 2015:

 • Als uw huisartsenkring uw wachtgegevens al begin oktober 2015 via MEDEGA bevestigt, dan krijgen wij deze gegevens rond 15 oktober 2015 en ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria eind oktober 2015.
 • Als uw huisartsenkring wacht met de bevestiging tot bv. begin januari 2016, dan ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria pas eind januari 2016.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 juni 2022