print

Verzorging door artsen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Deze pagina bevat info over die verstrekkingen.

Op deze pagina:

Overleg en engagementen in de sector van de artsen 

Het ‘Nationaal akkoord’ legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de artsen en de ziekenfondsen en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen. Het biedt daarmee zekerheid voor de patiënt en geeft stabiliteit aan het zorgsysteem. In het akkoord zijn ook concrete afspraken vastgelegd om de kwaliteit en organisatie van de zorg te verbeteren. 

Een overzicht van de voornaamste initiatieven die tijdens de COVID-periode en de twee laatste akkoorden. Deze nota wenst als zodanig bij te dragen tot een geobjectiveerd debat over het beleid en het budget voor de sector van de artsen, zowel binnen het overlegmodel, als binnen het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat. 

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Hier vindt u info over de verstrekkingen die u mag uitvoeren in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. U vindt hier ook de prijzen en terugbetalingen.

Verstrekkingen voorschrijven

Hier vindt u info over de voorschriften en getuigschriften die u in het kader van uw medische praktijk opstelt:

Geneesmiddelen voorschrijven

Op onze website vindt u de nodige informatie om geneesmiddelen voor te schrijven:

Begeleiding van uw patiënt

Meer informatie

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.