print

Immunoglobulinen: enkel vergoedbaar in de ziekenhuisapotheek om het hoofd te bieden aan bevoorradingsproblemen

Om bij bevoorradingsproblemen snel te kunnen reageren en continuïteit van de behandeling te garanderen wijzigden we tijdelijk de vergoedingsvoorwaarden van alle polyvalente immunoglobulinen voor intraveneuze en subcutane toediening.

Op deze pagina:

 

Voorschrijven door een specialist, afleveren in het ziekenhuis, terugbetaald door het RIZIV

Er zijn al langer bevoorradingsproblemen met immunoglobulinen. Om een betere en eerlijkere verdeling van de beperkte beschikbare voorraad mogelijk te maken, hebben het FAGG en het RIZIV beslist dat de ziekteverzekering alle polyvalente immunoglobulinen (inclusief SCIG’s) vergoedt enkel bij:

  • Voorschrift door een arts-specialist
  • aflevering door een ziekenhuisapotheek.

Om deze aflevering door de ziekenhuisapotheek faciliteren in de huidige situatie van een beperkte beschikbaarheid hebben het FAGG en het RIZIV specifieke aanbevelingen opgesteld voor artsen, ziekenhuisapothekers, groothandelaar-verdelers en patiënten.

Bescherming tegen prijsstijging of een bevoorradingsprobleem

De terugbetalingsvoorwaarden van de polyvalente intraveneuze (IVIG’s) en subcutane (SCIG’s) immunoglobulinen werden ook opnieuw geëvalueerd en geharmoniseerd.

De aanpassingen voorzien in een uniforme basis van vergoedbaarheid voor IVIG’s en SCIG’s en zorgen ervoor dat een toekomstige verhoging van de prijs voor de SCIG’s en IVIG’s geen rechtstreekse impact zal hebben op het budget van de ziekteverzekering of op de zorgkwaliteit van de patiënt.

Dit staat ons ook toe om snel en flexibel te kunnen reageren bij voorberadingsproblemen en zo de continuïteit van de zorgen de kunnen garanderen.

Welke specialiteiten zijn betrokken ?

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de specialiteiten op basis van polyvalente IVIG’s en SCIG’s:

  • Nanogam
  • Privigen
  • Iqymune
  • Octagam
  • Hizentra
  • Gammanorm.

 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be