print

Evaluatie pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Het pilootproject teledermatologie is afgerond, het evaluatierapport werd begin juni 2022 afgeleverd. Binnen het pilootproject werd een nieuwe methode voor tele-expertise ontwikkeld en geëvalueerd: een huisarts kon een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelde binnen een huisartsenpraktijk.

Op deze pagina:

Wat is tele-expertise ?

Tele-expertise is een vorm van telegeneeskunde waarbij zorgverleners onderling op afstand overleggen over een specifieke patiënt, zonder dat deze erbij aanwezig is.

Wat hield het pilootproject teledermatologie in?

In het pilootproject werd een nieuwe methode onderzocht waarbij 3 partijen (patiënt, huisarts en specialist) via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en foto’s uitwisselden. Dit gebeurde met het oog op diagnose, behandeling of preventie van huidaandoeningen.

Het doel van deze pilootstudie was nagaan of teledermatologie een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke, veilige en kosteneffectieve manier is van het verstrekken van dermatologisch advies via consultaties op afstand rekening houdend met de privacy van de patiënt.

Ook de tevredenheid over het gebruik van deze methode werd onderzocht vanuit het perspectief van de patiënt, de huisarts en de dermatoloog.

De overeenkomst die de pilootstudie mogelijk maakte werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 13 juli 2020. Het uitvoeren van de tele-expertises werd gestart op 11 februari 2021 en eindigde op 1 december 2021 omdat het beoogde aantal van 2.000 tele-expertises bereikt was.

Evaluatie van het pilootproject

De algemene tevredenheid t.a.v. het systeem voor teledermatologie was groot zowel bij huisartsen, dermatologen als patiënten. Er was draagvlak bij de drie groepen om het systeem te blijven gebruiken. Enkele verbeterpunten werden tijdens het pilootproject vastgesteld in zowel de procedure als de techniek van het systeem voor teledermatologie.

Het volledige eindrapport van het pilootproject teledermatologie.

Toekomst

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit pilootproject werken we een kader uit voor tele-expertise dat ruimer is dan tussen de huisarts en een dermatoloog. Deze discussies worden momenteel gevoerd in de Technisch Geneeskundige Raad.

 

Contacten

Mobile health

E-mail: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be