print

Radiografieën, CT-scans, NMR en echografieën voorschrijven: veel gestelde vragen

Voorschriften van radiografieën, CT-scans, NMR en echografieën moeten vanaf 1 maart 2013 verplicht een aantal elementen  vermelden. U vindt hier antwoorden op  veel gestelde vragen van voorschrijver en radiologen.

Op deze pagina:

 ​

Radioloog: U voert na 1 maart 2013 een voorschrift uit dat afwijkt van de nieuwe regels. Is het geldig?

 
Neen, het is geen geldig voorschrift. Contacteer in zo’n geval de voorschrijver.
Uitzondering: Het is toch een geldig voorschrift als de volgende 2 voorwaarden samen vervuld zijn: 
  1. Het voorschrift is opgesteld vóór 1 maart 2013.
  2. Het voorschrift is opgesteld volgens de nomenclatuurregels (art. 17 §12) die geldig waren vóór 1 maart 2013.
     

Voorschrijver: Mag u meerdere onderzoeken aanvragen via hetzelfde formulier?

  • Als de onderzoeken betrekking hebben op hetzelfde klinisch probleem, dan mag u ze aanvragen via hetzelfde formulier.
  • Als de onderzoeken betrekking hebben op verschillende klinische problemen, dan moet u per diagnostische vraagstelling een ander aanvraagformulier gebruiken.
     

Voorschrijver/Radioloog: Mag u in het aanvraagformulier een keuzelijst met onderzoeken invoegen?

 
Ja. U kruist dan de onderzoeken aan die u voorstelt voor uw patiënt.
Belangrijk: U moet ook een vakje ‘andere’ of voldoende vrije ruimte voorzien, om onderzoeken in te vullen die niet in de keuzelijst zouden voorkomen, maar die u meer aangewezen vindt.
 

Voorschrijver/Radioloog: Kunt u voorgedrukte aanvraagformulieren bestellen bij ons?

 
Neen. Wij stellen het aanvraagformulier enkel elektronisch ter beschikking.
 

Voorschrijver/Radioloog: Mag u de formuleringen op het aanvraagformulier aanpassen?

 
Neen. U moet de voorgeschreven, gestandaardiseerde formuleringen gebruiken.
 

Voorschrijver: Hoe kunt u weten welke onderzoeken al uitgevoerd zijn?

 
U kunt enkel vermelden wat u bekend is.
In het kader van het plan e-gezondheid wordt er een ‘server medische beeldvorming’ in het vooruitzicht gesteld. Aan de hand daarvan zal u in de toekomst kunnen nagaan welke onderzoeken er al uitgevoerd zijn voor hetzelfde klinisch probleem.
 

Voorschrijver/Radioloog: Mag u de voorgedrukte formulieren die u al hebt nog gebruiken?

 
Ja. Als er elementen ontbreken, dan mag u die manueel of via een bijkomende pagina aanvullen.

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be