print

Neurologisch bilan opgesteld door een neuropsycholoog bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie

U bent neuroloog, psychiater of geriater. U heeft een neuropsycholoog opgedragen een neurologisch bilan op te stellen voor de evaluatie van een patiënt met vermoeden van beginnende dementie (verstrekking 477573) en u heeft die verstrekking geattesteerd.

We herinneren u eraan dat u de neuropsycholoog die dat bilan heeft opgesteld, zelf moet vergoeden. U beschikt daarvoor over het honorarium van de verstrekking 477573 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Op deze pagina:

Welke zijn de voorwaarden om de verstrekking 477573 te attesteren?

Hieronder vindt u de omschrijving van de verstrekking 477573 en de voorwaarden om deze te attesteren:

‘’ 477573 Neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij
   een patiënt met vermoeden van beginnende dementie K  90.

De verstrekking 477573 behelst het uitvoeren van een gevalideerd en omstandig (minimum duurtijd van 45 minuten) neuropsychologisch onderzoek van de belangrijkste cognitieve functies die bij een dementieel syndroom (volgens DSM IV) zijn aangetast: het geheugen, de taalvaardigheid, de visuospatiale vaardigheden en de aandachts- en uitvoeringsfuncties.

De verstrekking 477573 mag enkel aangerekend worden samen met één van de verstrekkingen 102933 of 102992.

De verstrekking 477573 mag enkel aangerekend worden door de arts-specialist in de neurologie, psychiatrie of de geriatrie.

De verstrekking 477573 mag voor de technische uitvoering worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met bijzondere kennis in de neuropsychologie”.

Wat voorziet de interpretatieregel betreffende de verstrekking 477573 en de vergoeding van de neuropsycholoog?

Het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2012 heeft de interpretatieregel bedenkgemaakt. U vindt ze hieronder:

Vraag: Hoe wordt de neuropsycholoog vergoed die als bekwame medewerker de opdracht krijgt van de neuroloog, geriater of psychiater om een neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie uit te voeren?”

Antwoord: De arts-specialist die het honorarium int voor de verstrekking “477573 Neurologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie K 90” en aan “zijn gekwalificeerde helper” (neuro)psycholoog de opdracht geeft om deze verstrekking uit te voeren, betaalt de (neuro)psycholoog voor deze opdracht. Hiervoor gebruikt hij het honorarium dat hij voor de verstrekking 477573 ontvangen heeft.’’

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be