print

Een RIZIV-nummer krijgen

Als arts hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) verstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten. Ook voor andere specifieke activiteiten kan u een RIZIV-nummer nodig hebben.

Hier vindt u de voorwaarden en hoe u een RIZIV-nummer krijgt.

Op deze pagina:


3 basisvoorwaarden om een RIZIV-nummer als arts te krijgen

Vooraleer wij u een RIZIV-nummer als arts kunnen geven, moet u altijd voldoen aan de volgende voorwaarden:

Arts in opleiding of erkend arts: u ontvangt automatisch een RIZIV-nummer als arts krijgen

In de meeste gevallen kennen wij u automatisch een RIZIV-nummer toe, zonder dat u bij ons een aanvraag moet indienen.

De automatische procedure is als volgt:

  • Als uw stageplan administratief volledig werd bevonden door één van de Gemeenschappen, dan brengt de FOD Volksgezondheid ons hiervan op de hoogte. U krijgt van ons automatisch een RIZIV-nummer dat eindigt met een bevoegdheidscode van arts in opleiding.

De activatiedatum van dit RIZIV-nummer is de startdatum van uw stage.

De startdatum van dit aangepaste RIZIV-nummer is de datum waarop wij de gegevens van de FOD Volksgezondheid hebben gekregen, tenzij een specifieke bepaling opgenomen is in uw erkenningsbesluit.

U ontvangt van ons een bevestiging van uw RIZIV-nummer via mail (als wij over uw mailadres beschikken) of via de post.

Stageplan in behandeling of andere specifieke activiteiten buiten de nomenclatuur: vraag een RIZIV-nummer aan met bevoegdheidscode -000

In bepaalde gevallen kennen wij niet automatisch een RIZIV-nummer toe, maar kan u het toch nodig hebben om uw geneeskundige activiteiten te kunnen uitoefenen (bvb. Om aan bepaalde applicaties toegang te krijgen). In dat geval kan u een RIZIV-nummer aanvragen dat eindigt met de bevoegdheidscode -000 (arts houder van artsendiploma) 

Dit is het geval wanneer:

  • Uw stageplan in behandeling is
  • U een opleiding volgt of erkend bent voor een beroepstitel waarvoor wij geen prestaties in onze nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen voorzien (bv. arbeidsgeneeskunde) en u voor de uitoefening van uw medische activiteit toch een RIZIV-nummer nodig hebt.

Hoe vraagt u in deze situatie een RIZIV-nummer aan?

Stuur ons een ondertekend formulier “Aanvraag voor een RIZIV-nummer als arts met bevoegdheidscode -000” toe. Onze contactgegevens staan in het formulier.
Wij controleren uw visumgegevens en uw inschrijving bij de Orde der artsen. Als alles in orde is, geven wij u een RIZIV-nummer en sturen wij dit op naar uw mailadres.

In dit geval is de activatiedatum van uw RIZIV-nummer is de datum van uw inschrijving bij de Orde der artsen.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden