print

Opstarttraject diabetes 2: wat kan u voorschrijven als huisarts?

Een opstarttraject wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst “zelfregulatie van diabetes” afgesloten met de ziekenhuizen).

Sinds 1 januari 2024 hebben alle patiënten met het opstarttraject diabetes type 2 recht op terugbetaling van educatieverstrekkingen, op volledige terugbetaling van diëtetieksessies en podologische sessies (als er een verhoogd risico is op voetproblemen) en op de terugbetaling van een jaarlijkse tandheelkundige controle.

Op deze pagina:

Wat is het doel van het opstarttraject diabetes type 2 ?

Sinds 1 januari 2024 is het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of “voortraject” (102852) vervangen door het “opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2” (400374).

Het is belangrijk dat patiënten met diabetes type 2 in een vroeg stadium specifieke diabetesondersteuning krijgen door hun huisarts. Afhankelijk van de behoeften van de patiënt, zal die voorstellen om andere zorgverleners te raadplegen zodra bij hen diabetes type 2 wordt vastgesteld. Daarom staat deze ondersteuning bekend als het "opstarttraject".

Het opstarttraject diabetes type 2 is een consolidatie van het voortraject, door de organisatie van de zorg te versterken en de toegankelijkheid ervan te verbeteren met een uitgebreide terugbetaling.

De focus ligt op geïntegreerde multidisciplinaire zorg: huisartsengeneeskunde, diëtetiek, podologie, diabeteseducatie en tandzorg.

Voor welke patiënten? 

Het nieuwe opstarttraject is bedoeld voor mensen met diabetes type 2, in een vroeg stadium van de ziekte. Voor uw patiënt behandeld kan worden in het kader van dit nieuwe opstarttraject, moet die:

Wat is uw rol als huisarts?

Het nieuwe opstarttraject diabetes plaatst u nog meer in het hart van het zorgproces en breidt uw rol uit:

 • Na de diagnose start u het opstarttraject op en bepaalt u samen met uw patiënt doelstellingen. U moet geen contract ondertekenen en er is geen goedkeuring nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds.
 • U geeft de juiste zorg op basis van evidence-based aanbevelingen voor goede praktijken (EBM)
 • Afhankelijk van de behoeften van uw patiënt stelt u voor om andere zorgverleners te betrekken.
 • U bent verantwoordelijk voor de voorschriften en de registratie van doelstellingen, medische gegevens en verslagen van de andere geraadpleegde zorgverleners. (zoals beschreven in het zorgprotocol)

U kan een diabetoloog inschakelen om uw patiënt door te verwijzen naar het zorgtraject diabetes type 2 of naar de diabetesconventie.

Welke gegevens moet u overdragen?

In een 1e fase (van start gegaan in 2017) moet de huisarts (of de geregistreerde groepering van huisartsen) een beperkte set gegevens van het zorgprotocol overdragen via het Healthdata-platform. Het zijn de gegevens die hij op gestructureerde wijze kan registreren in het EMD: startdatum van het traject, gewicht, lengte, systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, HbA1c, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, eGFR, microalbuminurie.

Multidisciplinaire samenwerking

In een latere fase, zal de huisarts of de huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot: multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling

Welke code gebruiken om een opstarttraject diabetes type 2 aan te rekenen?

Uw nomenclatuurcodes zijn gewijzigd sinds 1 januari 2024: U kan nomenclatuur voor het voortraject niet meer gebruiken. Om het opstarttraject van uw patiënt te starten en op te volgen, gebruik deze nomenclatuurcodes:

 • 400374 (vervangt de code 102852)
 • 400396 in medische huizen met forfaitaire tegemoetkoming (vervangt de code 109594)

De softwarebedrijven hebben de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Om uw patiënt van het (oude) voortraject naar het opstarttraject over te schakelen, moet u enkel deze nieuwe codes gebruiken.

Als u uw patiënt doorverwijst naar een diëtist, podoloog of een diabeteseducatiesessie, zal uw voorschrift altijd op papier staan. 

Educatieverstrekkingen voorschrijven

Sinds 1 januari 2024 hebben alle patiënten met het opstarttraject diabetes type 2 recht op terugbetaling van diabeteseducatieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven: tot 4 gratis zittingen per kalenderjaar waarvan minstens 1 zitting gegeven wordt door een diabeteseducator.

Diëtetiek- en podologieverstrekkingen voorschrijven

De patiënten met een opstarttraject diabetes type 2 hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven:

 • 2 gratis zittingen diëtetiek van 30 minuten per jaar
 • 2 gratis zittingen podologie van 45 minuten per jaar (als er een verhoogd risico is op voetproblemen).

Uw patiënten motiveren om naar de tandarts te gaan

We willen mensen met diabetes aanmoedigen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Daarom hebben we voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 het remgeld afgeschaft voor de jaarlijkse tandartscontrole. Praat erover met uw patiënten en motiveer hen om een afspraak te maken bij de tandarts. 

Let op: Als de tandarts u een supplement aanrekent omdat hij of zij niet geconventioneerd is, moet de patiënt dit supplement betalen. Met behulp van onze webapplicatie Een zorgverlener zoeken kunnen patiënten controleren of een tandarts geconventioneerd is of niet.

Een eenvoudigere behandeling

We willen zo snel mogelijk de andere succesfactoren die zijn geïdentificeerd door de actoren op het terrein opnemen in dit opstarttraject. Deze zijn nog niet allemaal operationeel, maar blijven een prioriteit voor ons:

 • Geneesmiddelen voorschrijven: u zal de nodige geneesmiddelen in het kader van het opstarttraject binnenkort even makkelijk kunnen voorschrijven als voor andere diabetespaden (in de loop van 2024), zonder voorafgaande toestemming. De softwarebedrijven voegen een nieuwe optie toe aan de lijst “terugbetalinginstructies” voor een voorschrift.
 • De digitalisering van het zorgprotocol in het medisch dossier. Hieraan werken we al met softwarebedrijven.
 • De automatische verlenging van een opstarttraject wordt mogelijk in januari 2025.

Meer informatie

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)