print

Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

Het opmaken van getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid is een taak voor elke arts. Ook bij de begeleiding van de arbeidsongeschikte patiënt naar een re-integratie in het arbeidscircuit heeft de behandelende arts een rol.

Op deze pagina:


Arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen, zelfstandigen die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hiervoor moeten ze tijdig een aangifte doen van hun arbeidsongeschiktheid bij de adviserend arts van hun ziekenfonds. U vult hiervoor samen met uw patiënt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in.

Algemene info over de aangifte en erkenning:

Let op: Gebruik vanaf 1 januari 2016 u een nieuw model van het getuigschrift.

Dit nieuwe model heeft tot doel de opvolging van de arbeidsongeschiktheid van de patiënt beter te beheren en de samenwerking tussen behandelend arts en adviserend arts te versterken.

Er zijn 2 versies van het getuigschrift: één voor werknemers en werklozen en één voor zelfstandigen.

U kan het getuigschrift ook downloaden van de website van het ziekenfonds van uw patiënt.

We hebben samen met de ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van de artsen een handleiding voor het gebruik van dit nieuwe getuigschrift opgesteld.
U kan een papieren versie van de handleiding bestellen via CTM-TMR@riziv.fgov.be.
Vermeld duidelijk uw naam en adres.

Voor patiënten verzekerd bij een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, moet u een specifiek formulier gebruiken.

Socioprofessionele re-integratie

Er zijn verschillende programma’s die arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid bieden om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt (socioprofessionele re-integratie).

Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat u vanaf 1 januari 2016 moet gebruiken, bevat informatie om die socioprofessionele re-integratie van de patiënt te bevorderen.

De handleiding bij dit getuigschrift geeft hierover meer informatie.

Specifiek voor artsen heeft één van onze partnerorganisaties, Pink Ribbon, een brochure gemaakt over “terugkeer naar werk na borstkanker”.

Contacten

Medisch secretariaat Dienst voor uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 77

E-mail: medsec@riziv-inami.fgov.be

Nieuw getuigschrift arbeidsongeschiktheid

E-mail: CTM-TMR@riziv-inami.fgov.be