print

Voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming

Vanaf 1 maart 2013 zijn voorschrijvers van onderzoeken medische beeldvorming (radiografieën, CT-scans, NMR, echografieën) verplicht een aantal vermeldingen op het voorschrift op te nemen. De voorschrijvers vinden hier toelichtingen over het doel en de inhoud van deze nieuwe regels.

Op deze pagina:

 ​

Aanvraagformulier medische beeldvorming

 
Alle vermeldingen van het gepubliceerde model van aanvraagformulier voor een onderzoek medische beeldvorming (bijlage 82 bij de Verordening) zijn verplicht, maar u kan ervan afwijken wat de lay-out betreft of vermeldingen toevoegen:
 
Het betreft  het voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming uit artikel 17 en 17bis van de nomenclatuur de geneeskunde verstrekkingen.
 
Maak één aanvraag per diagnostische vraagstelling.
 

Wat moet u op het voorschrift medische beeldvorming vermelden?

 
De nieuwe nomenclatuurregels leggen er de nadruk op dat u, als voorschrijver:
 • de diagnostische vraagstelling zo duidelijk mogelijk beschrijft
 • de nodige klinische inlichtingen vermeldt zodat voor de radioloog de klinische context duidelijk is
 • een of meerdere onderzoeken voorstelt
 • ook andere inlichtingen die belangrijk kunnen zijn voor de radioloog toevoegt. Dit omvat minstens een eventuele zwangerschap, de aanwezigheid van allergieën, diabetes, nierinsufficiëntie, implantaten.
 • de eerder uitgevoerde relevante onderzoeken vermeldt, in zoverre ze bekend kunnen zijn
 • Vergeet uw stempel niet, met minstens vermelding van naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer en uw handtekening. Vermeld ook bij voorkeur een telefoonnummer om u te contacteren.
   

Waarom deze nieuwe regels?

 
Reeds sinds 2002 werd de vraag naar een gestandaardiseerd voorschrift medische beeldvorming gesteld binnen de Werkgroep medische beeldvorming van de Technisch geneeskundige raad. De voorschrijvers pasten immers de vereisten van de nomenclatuur erg verschillend toe.
 
Naar aanleiding van de publicatie van de ‘Richtlijnen medische beeldvorming’, en onder impuls van een platform medische beeldvorming waarin overheden en radiologen zijn vertegenwoordigd, heeft de Technisch geneeskundige raad de vraag opnieuw besproken.
 
Na uitgebreid overleg binnen onze organen, met alle partijen vertegenwoordigd, waaronder zowel voorschrijvers als radiologen, zijn de nieuwe regels tot stand gekomen.
 
De nieuwe regels bepalen daarom de informatie die de voorschrijver minimaal moet geven. De verplichte elementen van het voorschrift verschillen weinig van de reeds sinds vele jaren in de nomenclatuur opgenomen vereisten.
 
Het doel is een zo optimaal mogelijke communicatie tussen voorschrijver en radioloog. Ze moeten alle relevante informatie uitwisselen om het meest aangewezen onderzoek uit te voeren. Dit is in de eerste plaats in het belang van de patiënt.
 

Efficiëntie en veiligheid – vermelding van de vorige onderzoeken

 
De informatie aangebracht door die onderzoeken kan bijdragen tot het beter inschatten van de klinische context.
 
Vermijd ‘herhalingsonderzoeken’ die niet echt noodzakelijk zijn.
Dit is belangrijk voor:
 • het zo rationeel mogelijk voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming
 • het vermijden van overbodig blootstelling van patiënten aan ioniserende straling , in het bijzonder van ‘gevoelige groepen’ zoals kinderen en van zwangere vrouwen
   

Kwaliteit

 
De nieuwe regels beogen een kwaliteitsvol voorschrift om:
 • de kwaliteit van zorg verbeteren
 • de blootstelling aan ioniserende straling van de bevolking beperken tot wat echt noodzakelijk is
 • een verantwoord gebruik van middelen

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be