print

Diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas: info voor de arts

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. Als huisarts of kinderarts schrijft u de behandeling voor volgens de nomenclatuurbepalingen. U krijgt ook herhaaldelijk feedback van de diëtist.

Op deze pagina:

 

Welke informatie moet uw voorschrift bevatten?

Kinderen met overgewicht of obesitas kunnen terugbetaling krijgen voor diëtetiekverstrekkingen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een voorschrift hebben van een huisarts of kinderarts.

Het voorschrift dat u als huisarts of kinderarts opstelt, moet volgens de nomenclatuur de volgende gegevens bevatten:

  • de ingevulde groeicurve met de evolutie van het gewicht en de lengte van het kind
  • informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren (onder meer van sociaal-psychologische aard) en eerdere interventies, voor zover deze informatie verband houdt met het overgewicht of de obesitas.

Uit het voorschrift moet de diëtist alleszins kunnen opmaken dat het kind lijdt aan overgewicht of obesitas.

Welke feedback mag u als voorschrijvende arts verwachten van de diëtist?

De diëtist zal herhaaldelijk schriftelijk aan u als voorschrijvende arts rapporteren:

  • na de indicatiestelling
  • op het einde van het 1e jaar van de behandeling
  • op het einde van het 2e jaar van de behandeling.

Als de behandeling vroegtijdig stopt, dan rapporteert de diëtist na de laatste zitting.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be