print

Onderwijs van niveau 3: een attest uitreiken om zich als student bij een ziekenfonds in te schrijven

De onderwijsinrichtingen  van niveau 3 mogen een attest uitreiken waarmee de leerlingen zich als student bij een ziekenfonds kunnen inschrijven.  Die inrichtingen moeten op onze lijst staan in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Op deze pagina:

 

Welke inrichtingen zijn op onze lijst opgenomen?

Uw inrichting van niveau 3 valt niet onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. Kunt u ze dan in onze lijst opnemen?

Ja, als uw inrichting:

 • lessen aanbiedt :
  • op het niveau van hoger onderwijs (universitair of niet)
  • overdag
  • aan leerlingen die een diploma hoger secundair onderwijs hebben

 • een diploma uitreikt met vermelding van de kwalificatie die na de opleiding is behaald.

Hoe de inrichting inschrijven in onze lijst?

Vraag naar uw inschrijving

 • Via brief:
  RIZIV Dienst voor administratieve controle – Administratieve toegankelijkheid
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel
 • Per e-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be

Stuur als bijlage de bewijsstukken van de naleving van de voorwaarden (uurroosters, kwalificatie van het diploma, enz.).​​​