print

Verzorging in geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra

Overzicht van tegemoetkomingen voor de verzorging in gespecialiseerde centra voor bepaalde ziekten en voor een aantal specifieke (revalidatie)begeleidingen.

Op deze pagina:


De ziekteverzekering komt tussen in de kosten van verzorging in tal van gespecialeseerde centra en revalidatiecentra.

Verzorging in centra ingedeeld volgens ziekte

 
In een aantal gevallen kan u verzorging en een tegemoetkoming krijgen die verbonden is met bepaalde ziekten of aandoeningen. Die tegemoetkomingen vindt u dan onder het thema "ziekten".
 

Verzorging in centra voor specifieke (revalidatie)begeleiding

 
In andere gevallen kan u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van specifieke (revalidatie)begeleidingen:
 

Verzorging en tegemoetkoming in kosten van toepassing op meerdere centra

U kan ook nog tegemoetkomingen krijgen in meerdere centra voor: