print

Terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg

De patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen worden verzorgd door verschillende soorten zorgverleners en in verschillende soorten instellingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.
De ziekteverzekering neemt de kosten van die geestelijke gezondheidszorg gedeeltelijk of volledig ten laste.

Op deze pagina:


Welke begeleiding heeft de patiënt nodig?

De verzorging die door de ziekteverzekering wordt gedekt, is afhankelijk van de specifieke behoeften van de patiënt.

 • Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheid
  U kan eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg ontvangen bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog die aangesloten is bij een netwerk voor geestelijke gezondheid, dat de conventie 2021 met het RIZIV heeft getekend. Het doel van deze zorg is een algemeen psychisch welbevinden behouden, of terugvinden, of een ernstig psychisch probleem behandelen. We komen tegemoet in deze behandeling.

Er is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheid. Deze overeenkomst zal 1 april 2024 volledig in werking treden.

 • De verzorging van mentale en neurologische stoornissen in een gespecialiseerd centrum met overeenkomst, geheugenkliniek, ziekenhuis of rustoord.
  Die verzorging is bedoeld voor volwassenen of kinderen die lijden aan mentale stoornissen zoals epilepsie, eetstoornissen, de ziekte van Huntington, multiple sclerose, enz.
   
 • Verzorging in een ziekenhuis of een psychiatrische dienst
  Een psychiatrisch ziekenhuis verstrekt alle psychiatrische verzorging aan volwassenen met een psychisch probleem. Multidisciplinaire teams in een of meer gespecialiseerde diensten zoeken de geschiktste therapie voor het probleem.
   
 • De verzorging in het kader van ‘beschut wonen’ voor psychiatrische patiënten
  In een initiatief voor beschut wonen (IBW) worden volwassenen opgevangen die het door psychiatrische problemen moeilijk hebben om zelfstandig te wonen.
  De begeleiding beoogt de maximale ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de bewoners. Het personeel helpt hen in hun leef- en woonomgeving, maar is niet permanent aanwezig.
   
 • De verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis
  In een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) worden personen die aan een gestabiliseerde chronische psychische stoornis lijden of personen met een mentale handicap opgevangen.
  De bewoners worden begeleid door een multidisciplinair team: psychiaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders, maatschappelijk werkers. Die begeleiding is intensiever dan in de initiatieven voor beschut wonen.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.