print

De kostprijs van een ziekenhuisopname

Wat kost een ziekenhuisopname? We zetten een aantal elementen op een rijtje die een ziekenhuisfactuur in grote mate bepalen. Deze info is enkel van toepassing op algemene ziekenhuizen en dus niet op psychiatrische ziekenhuizen.

Op deze pagina:


Wie betaalt wat? 

De kosten van een ziekenhuisopname worden verdeeld onder u en uw ziekenfonds. Het ziekenhuis factureert de kosten die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) draagt, rechtstreeks aan uw ziekenfonds.

Het bedrag dat u zelf moet betalen voor de zorg tijdens een ziekenhuisopname, hangt af van de volgende elementen: 
 • uw statuut: gewone verzekerde of rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming
 • de keuze van uw kamer: gemeenschappelijke kamer, tweepersoonskamer, eenpersoonskamer
 • de duur van de ziekenhuisopname.
 

De verpleegdagprijs 

De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van uw verblijf en uw verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van: 

 • uw geneesmiddelen
 • de honoraria voor de verstrekkingen
 • de eventuele supplementen

Een groot deel van dat bedrag betaalt uw ziekenfonds. Het bedrag dat u zelf moet betalen, is afhankelijk van uw statuut. Bij uw opname moet u mogelijk een voorschot betalen.

De bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2024

Uw statuutKost van
de eerste
 dag
(opname)
Kost vanaf
 de tweede dag
 van
hospitalisatie
Kost vanaf
de 91ste dag
van
hospitalisatie
In een
psychiatrisch ziekenhuis
vanaf het
6de jaar
Als u recht hebt op een verhoogde terugbetaling (= Rechthebbende op
de verhoogde tegemoetkoming)
6,90 EUR6,90 EUR6,90 EUR19,42 EUR
Als u, en uw personen ten laste
recht hebben op een verhoogde terugbetaling (= Rechthebbende
op de verhoogde tegemoetkoming)
6,90 EUR6,90 EUR6,90 EUR6,90 EUR
Als u werkloos bent zonder
personen ten laste
34,17 EUR (*)6,90 EUR6,90 EUR19,42 EUR
Als u werkloos bent (en voor
uw personen ten laste)
34,17 EUR (*)6,90 EUR6,90 EUR6,90 EUR
Als u "kind ten laste" bent (met uitzondering van de verhoogde tegemoetkoming)34,17 EUR6,90 EUR6,90 EUR6,90 EUR
Als u personen ten laste heeft of
als u alimentatie moet betalen
(en voor uw personen ten laste)
46,69 EUR19,42 EUR6,90 EUR6,90 EUR
Als u zich in een andere situatie bevindt46,69 EUR19,42 EUR19,42 EUR32,36 EUR

(*) De kost van de 1e dag opname bedraagt 34,17 EUR op voorwaarde dat u sinds 12 maanden volledig werkloos bent. Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, betaalt u voor deze opnamedag 46,69 EUR.

De kostprijs van de geneesmiddelen

Bij een ziekenhuisopname betaalt u een forfaitair bedrag van 0,62 EUR per verzorgingsdag voor de geneesmiddelen die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt. Uw ziekenfonds betaalt de bijkomende kostprijs van die geneesmiddelen.

Let op: De geneesmiddelen die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet vergoedt, moet u volledig zelf betalen. Zij worden bijkomend aangerekend.

De honoraria voor de verstrekkingen

 
Bovenop de verpleegdagprijs en de kostprijs van de geneesmiddelen komen de honoraria voor de verstrekkingen die de arts verricht.
 

Eventuele supplementen


De keuze van het kamertype (twee- of meerpersoonskamer enerzijds, individuele kamer anderzijds) kan aanleiding geven tot 2 soorten reglementair bepaalde supplementen: 
 • kamersupplementen (= supplementen bovenop de verpleegdagprijs)
 • honorariumsupplementen (= supplementen bovenop de honoraria voor de verstrekkingen)
 

Kamersupplementen: wat betaalt u?  

 • Een twee- of meerpersoonskamer is standaard: u betaalt geen kamersupplement.
 • Voor een individuele kamer betaalt u mogelijk wel een kamersupplement.
 

Honorariumsupplementen: wat betaalt u? 

 • Hebt u een twee- of meerpersoonskamer, dan mag de arts nooit een honorariumsupplement aanrekenen.
 • Hebt u een individuele kamer, dan mag de arts doorgaans wel een honorariumsupplement aanrekenen. 

Let op: Er mag u geen enkel supplement worden aangerekend als uw verblijf in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is of als er geen ander type kamer beschikbaar is.

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.