print

Zorg op afstand: wat kunnen we leren uit de eerste ervaringen?

Om de continuïteit van zorg tijdens de Covid-19-pandemie te kunnen garanderen hebben zowel zorgverleners als patiënten gebruik gemaakt van zorg op afstand via telefonische of  videoconsultaties, waarvoor we nieuwe verstrekkingen hebben gecreëerd

Om te leren uit deze ervaring hebben we in samenwerking met verschillende beroepsorganisaties en ziekenfondsen, bevragingen georganiseerd om na te gaan hoe de ervaringen waren en te bevragen wat de verwachtingen voor de toekomst zijn voor zorg op afstand, zowel bij zorgverleners als bij patiënten.

Op deze pagina:


Patiënten en zorgverleners aan het woord

Tijdens de maand juli 2020 organiseerden de ziekenfondsen, in samenwerking met het RIZIV,  een bevraging. De enquête (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits) werd verstuurd naar 100 000 patiënten bij wie een raadpleging op afstand aangerekend werd

Hierbij:

Bij zorgverleners organiseerden we per beroepsorganisatie bevragingen op verschillende momenten tijdens de coronacrisis. We verzamelen momenteel alle resultaten van de bevragingen die werden uitgevoerd bij huisartsen, specialisten, psychologen, verpleegkundigen, logopedisten en kinesisten.

Zorg op afstand onder de loep

We peilden naar de ervaringen en toekomstverwachtingen op het vlak van zorg op afstand. Zo kregen zij de mogelijkheid om zich uit te spreken over de ervaren raadplegingen waaronder:

  • Het type uitgevoerde consultaties (telefonisch/videobellen)
  • De frequentie van gebruik
  • Welke platformen gebruikt werden bij het videobellen
  • De reden van de raadpleging op afstand
  • Ervaringen: wie nam initiatief, hoe verliep communicatie met de patiënt/zorgverlener, de gemiddelde duurtijd van de raadpleging, de tevredenheid over deze vorm van zorgverlening, ervaringen met technische problemen, …
  • De opvattingen over en de verwachtingen met betrekking tot de terugbetalingstarieven voor een raadpleging op afstand
  • De houding ten opzichte van de privacy

Naar een structureel gebruik van zorg op afstand: uw mening telt!

De bevragingen, zowel bij de patiënten als bij de zorgverleners, tonen aan dat er zeker een plaats is voor deze zorg op afstand tijdens, ook na de coronacrisis. Men ziet deze methode als nuttige aanvulling bij de klassieke raadplegingen bij de zorgverleners.

We richtten en werkgroep ‘Telegeneeskunde’ die onder meer als  opdracht heeft om de raadplegingen op afstand verder te definiëren, te evalueren en uit te werken. De resultaten van de bevragingen zijn een belangrijke basis om een definitief kader uit te werken. Hier zal rekening worden gehouden met de aspecten van kwaliteit, (data)veiligheid, toegankelijkheid, technische aspecten, terugbetaling, enz. In de komende maanden bespreken we al deze aspecten verder besproken en  vertalen we dit naar een juridisch kader dat kwalitatieve teleconsultaties mogelijk zal maken.

 

Contacten

Mobile health

E-mail: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be